Zobacz także:
Połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS
Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące połączenia kapitałowego PKN ORLEN z Grupą LOTOS. Finalizacja procesu pozwoli na stworzenie jednego silnego gracza z międzynarodowym potencjałem, zintegrowanego wewnętrznie, jeszcze bardziej liczącego się na rynku dostaw ropy.

W tej zakładce publikujemy informacje prasowe PKN ORLEN dotyczące procesu połączenia obu podmiotów
Tutaj znajdziesz najważniejsze daty i wydarzenia, jakie miały miejsce do tej pory
Przeczytaj o biznesowych i społecznych aspektach połączenia ORLENU i Grupy LOTOS

NASZE MARKI