Zobacz także:
Wykonawcy zewnętrzni

Komunikaty obejmujące bieżące informacje dotyczące obszaru bezpieczeństwa pracy wykonawców PKN ORLEN S.A.​

W spółce realizowane są szkolenia informacyjne o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujące na terenie PKN ORLEN S.A., dedykowane pracownikom firm zewnętrznych.

W PKN ORLEN S.A. funkcjonują systemy motywacyjne dedykowane wykonawcom zewnętrznym. Ich celem jest promowanie wykonywania prac przez kontraktorów w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom spółki oraz wykonawcom zewnętrznym.

Obszar bezpieczeństwa pracy PKN ORLEN S.A. jest regulowany przez przepisy krajowe, właściwe dla danego regionu, rozporządzenia Unii Europejskiej, zharmonizowane normy krajowe oraz zasady wynikające z dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej realizacji czynności operacyjnych. Obejmuje on standardy, wewnętrzne akty organizacyjne i instrukcje operacyjne.

W obszarze Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. funkcjonuje system bezpieczeństwa pracy wykonawców zewnętrznych. System ten jest oparty na określonych standardach bezpieczeństwa, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania przez nich prac.

W PKN ORLEN S.A. funkcjonuje System Zgłaszania Zagrożeń Bezpieczeństwa Pracy (ZZBP), dedykowany również pracownikom firm zewnętrznych. Inicjatywa ta stanowi efektywne narzędzie służące poprawie stanu bezpieczeństwa pracy w spółce.

NASZE MARKI