O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura Grupy ORLEN

ORLEN Ochrona sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-414 Płock

Profil:
Usługi ochroniarskie.

ORLEN Unipetrol a.s.
100%

Adres:
ul. Na Pankraci 127
140 00 Praga 4

Profil:
Dominująca spółka holdingowa, pozyskiwanie finansowania.

ORLEN VC sp. z o.o.
100%

Adres:
Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Fundusz Corporate Venture Capital.

LOTOS Ochrona sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-178 Gdańsk

Profil:
Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsług systemów bezpieczeństwa.

LOTOS SPV 1 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-178 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

LOTOS SPV 2 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-178 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

LOTOS Paliwa sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-178 Gdańsk

Profil:
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. 

LOTOS Terminale S.A.
100%

Adres:
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

Profil:
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

LOTOS Infrastruktura S.A.
100%

Adres:
ul. 3 Maja
38-200 Jasło

Profil:
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

LOTOS - Air BP Polska sp. z o.o.
50%

Adres:
Al. Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk

Profil:
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

ORLEN Laboratorium S.A.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Usługi laboratoryjne.

ORLEN Projekt S.A.
100%

Adres:
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

Profil:
Projektowanie budowalne i technologiczne.

ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Wrocławska 58
45-701 Opole

Profil:
Serwisowanie stacji paliw.

ORLEN Budonaft sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Fabryczna 1c
34-600 Limanowa

Profil:
Budowa i remont stacji paliw.

ORLEN Serwis S.A.
100%

Adres:
09-411 Płock
ul. Chemików 7

Profil:
Usługi remontowe.

ORLEN Olefiny sp. z o.o.
100%

Adres:
09-411 Płock
ul. Chemików 7

Profil:
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Transport rurociągow.

LOTOS Lab sp. z o.o.
100%

Adres:
80-718 Gdańsk
ul. Elbląska 135

Profil:
Badania i analizy techniczne.

LOTOS Serwis sp. z o.o.
100%

Adres:

80-718 Gdańsk
ul. Elbląska 135

Profil:
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

ORLEN Capital AB
100%

Adres:
Sergels Torg 12, PO Box 16286
103 25 Sztokholm

Profil:
Spółka celowa typu SPV, do emisji euroobligacji.

ORLEN Holding Malta Limited
100%

Adres:
The Hedge Business Centre
Level 3
Triq ir- Rampa ta’ San Giljan,
Balluta Bay, St. Julians, Malta

Profil:
Posiadanie akcji, udziałów w innych podmiotach.

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

Profil:
Świadczenie usług rachunkowo-księgowych.

ORLEN Upstream sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Poszukiwanie i wydobycie ropy.

LOTOS Petrobaltic S.A.
99,99%

Adres:
ul. Stary Dwór 9
80-758 Gdańsk

Profil:
Górnictwo ropy naftowej.

LOTOS Upstream sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Działalność firm centralnych i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

ORLEN Neptun I sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
Warszawa

Profil:
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Baltic Power sp. z o.o.
51,41%

Adres:
ul. Bielańska 12/477
00-085 Warszawa

Profil:
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

ENERGA S.A.
90,92%

Adres:
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej.

ORLEN Wind 3 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Działalność holdingów finansowych, wytwarzanie energii elektrycznej, nabywanie wytwórczych aktywów OZE, zwłaszcza wiatrowych oraz fotowoltaicznych w fazie operacyjnej oraz deweloperskiej, prowadzenie działalności operacyjnej oraz nadzorczej.

ORLEN Energia sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Handel energią elektryczną, handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

 

LOTOS Green H2 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

LOTOS Straż sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Ochrona przeciwpożarowa.

ORLEN Synthos Green Energy sp. z o.o.
50%

Adres:
Al. Jana Pawła II 22
01-133 Warszawa

Profil:
Wytwarzanie energii elektrycznej.

AB ORLEN Baltics Retail
100%

Adres:
LT- 01112 Wilno
J.Jasinskio st 16B

Profil:
Handel paliwami płynnymi.

ORLEN Deutschland GmbH
100%

Adres:
Kurt-Wagener-Str. 7
25337 Elmshorn

Profil:
Sprzedaż paliwa na stacjach benzynowych.

RUCH S.A.
65,00%

Adres:
ul. Annopol 17A
03-236 Warszawa

Profil:
Kolportaż prasy, sprzedaż detaliczna w kioskach i salonikach prasowych, usługi kurierskie i płatnicze. Usługi dla biznesu: logistyka, magazynowanie i konfekcjonowanie.

ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. 

 

 

 

LOTOS SPV 5 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

IKS SOLINO S.A.
100%

Adres:
ul. Świętego Ducha 26a
88-100 Inowrocław

Profil:
Podziemne magazynowanie ropy i paliw, wydobycie solanki oraz konfekcjonowanie soli.

ORLEN KolTrans S.A.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Przewozy kolejowe, ekspedycja, naprawy i czyszczenie taboru kolejowego.

Kopalnia Soli Lubień sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych oraz pozostałych towarów, górnictwo gazu ziemnego, wydobywanie soli.

ORLEN International Trading (Suzhou) Co., Ltd.
100%

Adres:
Chiny, 
Suzhou Industrial Park, 3 Weihua Road,
Jundi Business Plaza, Building 1, Room 210

Profil:
Import i eksport towarów; sprzedaż smarów; sprzedaż produktów naftowych; sprzedaż produktów chemicznych; sprzedaż urządzeń mechanicznych; sprzedaż hurtowa akcesoriów samochodowych; usługi doradztwa informacyjnego.

ORLEN Asfalt sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Produkcja i sprzedaż asfaltów.

ORLEN Południe S.A.
100%

Adres:
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

Profil:
Przerób nafty, produkcja i zbyt paliw i olejów.

ORLEN Aviation sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Jamesa Gordona Benetta 2
02-159 Warszawa

Profil:
Handel paliwami płynnymi.

ORLEN Transport sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Transport drogowy towarów.

 

Basell ORLEN Polyolefins 
50%

Adres:
ul. Łukasiewicza 39
09-411 Płock

Profil:
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.

ORLEN OIL sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Opolska 114
31-323 Kraków

Profil:
Produkcja i dystrybucja olejów oraz środków smarnych.

ORLEN Paliwa sp. z o.o.
100%

Adres (Siedziba):
Widełka 869, 36-145 Widełka
tel. (+48 24) 256 60 39
fax (+48 24) 367 90 55

Adres korespondencyjny:
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock

Profil:
Sprzedaż i dystrybucja paliw płynnych oraz sprzedaż energii elektrycznej.

LOTOS Kolej sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk

Profil:
Transport kolejowy i towarowy.

LOTOS Oil sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

ORLEN Trading Switzerland GmbH
100%

Adres:
Neuhofstrasse 8,
6340 Baar, Switzerland

Profil:
Handel hurtowy w sektorze surowców i towarów na całym świecie, w szczególności produktami rafinacji ropy naftowej, ropą naftową i podobnymi produktami.

ORLEN Administracja sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7 (Budynek 06)
09-411 Płock

Profil:
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi kancelaryjne, archiwizacja, usługi kateringowe.

ORLEN EKO sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Gospodarowanie odpadami, przetwarzanie odpadów, BHP. 

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
50%

Adres:
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

Profil:
Badania i rozwój nowoczesnych, perspektywicznych technologii gospodarki opartej na wiedzy.

LOTOS SPV 3 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

 

 

LOTOS SPV 4 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

LOTOS SPV 6 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

LOTOS Gaz S.A. (w likwidacji)
100%

Adres:
Plac Wolności 13 nr 10
31-060 Kraków

Profil:
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

Spółki pozostałe
< 50%

Adres:
-

Profil:
różny

Sigma Bis S.A.
66%

Adres:
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

Profil:
Świadczenie usług z zakresu marketingu.

Polska Press sp. z o.o
100%

Adres:
ul. Domaniewska, nr 45
02-672 Warszawa

Profil:
Działalność wydawnicza. Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting.

ANWIL S.A.
100%

Adres:
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Profil:
Produkcja polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW oraz wielu chemikaliów.

AB ORLEN Lietuva
100%

Adres:
Juodeikiai
LT-89467 Mazeikiai District
Lithuania

Profil:
Rafinacja ropy naftowej, transport ropy, produkcja i sprzedaż produktów uzyskanych z przerobu.

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.