O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura Grupy ORLEN

ANWIL S.A.
100%

Adres:
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Profil:
produkcja polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW oraz wielu chemikaliów

ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-414 Płock

Profil:
usługi ochroniarskie

ORLEN Unipetrol a.s.
100%

Adres:
ul. Na Pankraci 127
140 00 Praga 4

Profil:
dominująca spółka holdingowa, pozyskiwanie finansowania

ORLEN VC Sp. z o.o
100%

Adres:
Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Fundusz Corporate Venture Capital

ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Fabryczna 1c
34-600 Limanowa

Profil:
budowa i remont stacji paliw

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul.Wrocławska 58
45-701 Opole

Profil:
serwisowanie stacji paliw

ORLEN Laboratorium S.A.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
usługi laboratoryjne

ORLEN VC Sp. z o.o
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
produkcja, dystrybucja i sprzedaż poliolefin

ORLEN Projekt S.A.
100%

Adres:
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

Profil:
projektowanie budowlane i technologiczne

ORLEN Olefiny sp. z o.o
100%

Adres:
Siedziba: Płock,
ul. Chemików 7.

Profil:
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Transport rurociągow

ORLEN Capital AB
100%

Adres:
Sergels Torg 12, PO Box 16286
103 25 Sztokholm

Profil:
spółka celowa typu SPV, do emisji euroobligacji

ORLEN Holding Malta Limited
100%

Adres:
The Hedge Business Centre
Level 3
Triq ir- Rampa ta’ San Giljan,
Balluta Bay, St. Julians, Malta

Profil:
posiadanie akcji, udziałów w innych podmiotach

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

Profil:
świadczenie usług rachunkowo-księgowych

ORLEN Upstream Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12,
00-085 Warszawa

Profil:
Poszukiwanie i wydobycie ropy

AB ORLEN Lietuva
100%

Adres:
Juodeikiai
LT-89467 Mazeikiai District
Lithuania

Profil:
rafinacja ropy naftowej, transport ropy, produkcja i sprzedaż produktów uzyskanych z przerobu

ORLEN Neptun V sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Baltic Power Sp. z o.o.
51,44%

Adres:
ul. Bielańska 12/477
00-085 Warszawa

Profil:
wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

ORLEN Neptun VI sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

ORLEN Serwis S.A.
100%

Adres:
09-411 Płock,
ul. Chemików 7

Profil:
usługi remontowe

ORLEN Neptun VII sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

ORLEN Neptun I sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

ORLEN Neptun VIII sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

ORLEN Neptun II sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

ORLEN Neptun IX sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

ENERGA S.A.
90,92%

Adres:
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Profil:
wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

ORLEN Neptun X sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

ORLEN Wind 3 Sp. z o.o.
100%

Adres:
Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Działalność holdingów finansowych, wytwarzanie energii elektrycznej, nabywanie wytwórczych aktywów OZE, zwłaszcza wiatrowych oraz fotowoltaicznych w fazie operacyjnej oraz deweloperskiej, prowadzenie działalności operacyjnej oraz nadzorczej

ORLEN Neptun XI sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

ORLEN Neptun III sp. z o.o
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

ORLEN Energia Sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Handel energią elektryczną, handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

 

ORLEN Neptun IV sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Przedmiot działalności: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

AB ORLEN Baltics Retail
100%

Adres:
LT- 01112 Wilno
J.Jasinskio st 16B

Profil:
handel paliwami płynnymi

ORLEN Deutschland GmbH
100%

Adres:
Ramskamp 71-75
25337 Elmshorn

Profil:
sprzedaż paliwa na stacjach benzynowych

ORLEN Usługi finansowe sp. z o.o.
100%

Adres:
-

Profil:
-

RUCH S.A.
65,00%

Adres:
03-236 Warszawa,
ul. Annopol 17A

Profil:
Kolportaż prasy, sprzedaż detaliczna w kioskach i salonikach prasowych, usługi kurierskie i płatnicze. Usługi dla biznesu: logistyka, magazynowanie i konfekcjonowanie

IKS SOLINO S.A.
100%

Adres:
88-100 Inowrocław
ul.Świętego Ducha 26a

Profil:
podziemne magazynowanie ropy i paliw, wydobycie solanki oraz konfekcjonowanie soli

ORLEN KolTrans S.A.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09 - 411 Płock

Profil:
przewozy kolejowe, ekspedycja, naprawy i czyszczenie taboru kolejowego

Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych oraz pozostałych towarów, górnictwo gazu ziemnego, wydobywanie soli

ORLEN International Trading (Suzhou) Co., Ltd.
100%

Adres:
Chiny, 
Suzhou Industrial Park, 3 Weihua Road,
Jundi Business Plaza, Building 1, Room 210

Profil:
Import i eksport towarów; sprzedaż smarów; sprzedaż produktów naftowych; sprzedaż produktów chemicznych; sprzedaż urządzeń mechanicznych; sprzedaż hurtowa akcesoriów samochodowych; usługi doradztwa informacyjnego

ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
produkcja i sprzedaż asfaltów

ORLEN Południe S.A.
100%

Adres:
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

Profil:
przerób nafty, produkcja i zbyt paliw i olejów

ORLEN Aviation Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Jamesa Gordona Benetta 2
02-159 Warszawa

Profil:
handel paliwami płynnymi

Ship - Service S.A.
60,86%

Adres:
ul. Żelazna 87
00-879 Warszawa
Polska

Profil:
bunkrowanie statków morskich w paliwa żeglugowe, obsługa statków w portach, przeładunki i składowanie towarów

ORLEN OIL Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Opolska 100
31-323 Kraków

Profil:
produkcja i dystrybucja olejów oraz środków smarnych

ORLEN Transport Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
Płock
NIP:7743039925
KRS:0000858820

Profil:
Transport drogowy towarów

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
100%

Adres (Siedziba):
Widełka 869, 36-145 Widełka
tel. (+48 24) 256 60 39
fax (+48 24) 367 90 55

Adres korespondencyjny:
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock

Profil:
Sprzedaż i dystrybucja paliw płynnych oraz sprzedaż energii elektrycznej.

ORLEN Administracja Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7 (Budynek 06)
09-411 Płock

Profil:
zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi kancelaryjne, archiwizacja, usługi kateringowe

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
50%

Adres:
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

Profil:
badania i rozwój nowoczesnych, perspektywicznych technologii gospodarki opartej na wiedzy

ORLEN Eko Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
gospodarowanie odpadami, przetwarzanie odpadów, BHP

10 spółek pozostałych
< 20%

Adres:
-

Profil:
różny

Sigma Bis S.A.
66%

Adres:
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

Profil:
świadczenie usług z zakresu marketingu

Polska Press Sp. z o.o
100%

Adres:
ul. Domaniewska, nr 45
02-672 Warszawa

Profil:
Działalność wydawnicza. Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting.