O firmie

Organy i struktura spółki

Obszary odpowiedzialności członków zarządu ORLEN


Ireneusz Fąfara - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 • Kadry
 • Biuro Obsługi Organów Spółki i Zarządzania Organizacją
 • Audyt
 • Relacje Publiczne i Międzynarodowe
 • Analiza i Wsparcie Fuzji
 • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
 • Kontroling Biznesowy
 • Zarządzanie Finansami
 • Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym
 • Zarządzanie Ubezpieczeniami
 • Podatki
 • Grupa Kapitałowa
 • Realizacja Inwestycji Majątkowych
 • Rozwój

Witold Literacki - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu

 • Handel Hurtowy Produktami Rafineryjnymi
 • Handel Produktami Petrochemicznymi
 • Sprzedaż Detaliczna
 • Logistyka
 • Elektromobilność
 • Handel Ropą
 • Inwestycje Kapitałowe
 • Strategia i Innowacje oraz Relacje Inwestorskie
 • Handel Gazem
 • Zarzadzanie oddziałami ORLEN Spółka Akcyjna PGNiG
 • Komunikacja Korporacyjna
 • Marketing
 • Sponsoring 

Kazimierz Mordaszewski – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

 • Transformacja Cyfrowa
 • Informatyka
 • Nadzór nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji
 • Relacje z Otoczeniem
 • Prawny
 • Administracja
 • Zakupy
 • Kontrola i Bezpieczeństwo

Tomasz Zieliński – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

 • Produkcja Rafineryjna
 • Produkcja Petrochemiczna
 • Technologia i Efektywność
 • Technika
 • Digitalizacja Produkcji
 • Bezpieczeństwo Procesowe
 • Ochrona środowiska
 • Zarządzanie Ryzykiem i Zgodnością

Józef Węgrecki - Członek Zarządu

 • Energetyka
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
 • Technologie Wodorowe i Paliwa Syntetyczne