O firmie

Organy i struktura spółki

Obszary odpowiedzialności członków zarządu ORLEN


Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Daniel Obajtek

 • Kadry
 • Audyt
 • Kontrola i Bezpieczeństwo
 • Prawny
 • Biuro Obsługi Organów Spółki i Zarządzania Organizacją
 • Inwestycje kapitałowe
 • Relacje Publiczne i Międzynarodowe 
 • Analiza i Wsparcia Fuzji
 • Kontrola Finansowa
 • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
 • Handel Ropą

Członek Zarządu ds. Finansowych Jan Szewczak

 • Kontroling biznesowy
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym i Ubezpieczeniami
 • Podatki
 • Zakupy

Członek Zarządu ds. Handlu i Logistyki Michał Róg

 • Handel Hurtowy Produktami Rafineryjnymi
 • Handel Produktami Petrochemicznymi
 • Logistyka
 • Sprzedaż Detaliczna
 • Elektromobilność

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych Armen Artwich

 • Administracja
 • Grupa Kapitałowa
 • Zarządzanie Ryzykiem i Zgodnością
 • Ochrona Środowiska

Członek Zarządu ds. Operacyjnych Józef Węgrecki

 • Energetyka
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
 • Technologie Wodorowe i Paliwa Syntetyczne

Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej Patrycja Klarecka

 • Informatyka
 • Transformacja Cyfrowa
 • Relacje z Otoczeniem
 • Nadzór nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji

Członek Zarządu ds. Rozwoju Piotr Sabat

 • Realizacja Inwestycji Majątkowych
 • Rozwój

Członek Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji Krzysztof Nowicki

 • Produkcja Rafineryjna
 • Produkcja Petrochemiczna
 • Digitalizacja Produkcji
 • Bezpieczeństwo Procesowe
 • Technologia i efektywność
 • Technika

 


Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu Adam Burak

 • Komunikacja Korporacyjna
 • Marketing Sportowy, Sponsoring i Eventy
 • Marketing

Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Iwona Waksmundzka-Olejniczak

 • Staretegia i Innowacje oraz Relacje Inwestorskie
 • Wydobycie (poza granicami Polski)
 • Handel Gazem

Członek Zarządu ds. Wydobycia Robert Perkowski

 • Wydobycie (na terenie Polski)