O firmie

Organy i struktura spółki

Obszary odpowiedzialności członków zarządu ORLEN


Ireneusz Fąfara - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 • Handel Ropą
 • Strategia i Innowacje
 • Handel Gazem
 • Kadry
 • Biuro Obsługi Organów Spółki i Zarządzania Organizacją
 • Audyt
 • Relacje Publiczne i Międzynarodowe
 • Grupa Kapitałowa
 • Komunikacja Korporacyjna
 • Sponsoring
 • Prawny
 • Kontrola i Bezpieczeństwo
 • Produkcja Rafineryjna
 • Produkcja Petrochemiczna
 • Technologia i Efektywność
 • Technika
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
 • Digitalizacja Produkcji

Witold Literacki - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu

 • Zakupy
 • Zarządzanie Ryzykiem i Zgodnością
 • Ochrona Środowiska
 • Bezpieczeństwo i Higieny Pracy
 • Bezpieczeństwo Procesowe
 • Nadzór nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji

Magdalena Bartoś - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

 • Kontroling Biznesowy
 • Zarządzanie Finansami
 • Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym
 • Zarządzanie Ubezpieczeniami
 • Podatki
 • Relacje Inwestorskie
 • Inwestycje Kapitałowe
 • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Robert Soszyński - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju

 • Realizacja Inwestycji Majątkowych
 • Rozwój
 • Transformacja Cyfrowa 
 • Informatyka
 • Administracja

Wiesław Prugar - Członek Zarządu ds. Upstream

 • Obszar Wydobycia
 • Zarządzanie oddziałami ORLEN Spółka Akcyjna PGNiG
 • Energetyka
 • Technologia Wodorowa i Paliwa Syntetyczne
 • Elektromobilność

Ireneusz Sitarski - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

 • Handel Hurtowy Produktami Rafineryjnymi
 • Handel Produktami Petrochemicznymi
 • Logistyka
 • Sprzedaż Detaliczna
 • Marketing