O firmie

Organy i struktura spółki

Obszary odpowiedzialności członków zarządu PKN ORLEN


Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Daniel Obajtek

 • Handel Ropą i Gazem
 • Kadry
 • Strategia i Innowacje oraz Relacje Inwestorskie
 • Audyt
 • Kontrola i Bezpieczeństwo
 • Prawny
 • Biuro zarządu
 • Inwestycje kapitałowe

Członek Zarządu ds. Finansowych Jan Szewczak

 • Kontroling biznesowy
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym i Ubezpieczeniami
 • Podatki

Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego Michał Róg

 • Handel Hurtowy Produktami Rafineryjnymi
 • Handel Produktami Petrochemicznymi
 • Logistyka
 • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Członek Zarządu ds. korporacyjnych Armen Artwich

 • Administracja
 • Grupa Kapitałowa
 • Kontrola Finansowa, Zarządzanie Ryzykiem i Zgodnością
 • Ochrona Środowiska

Członek Zarządu ds. Rozwoju Zbigniew Leszczyński

 • Realizacja Inwestycji Majątkowych
 • Rozwój i Technologia
 • Zakupy
 • Technika

Członek Zarządu ds. Operacyjnych Józef Węgrecki

 • Energetyka
 • Produkcja Petrochemiczna
 • Produkcja Rafineryjna
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa

Członek Zarządu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka

 • Informatyka
 • Relacje z Otoczeniem
 • Sprzedaż Detaliczna
 • Nadzór nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu Adam Burak

 • Komunikacja Korporacyjna
 • Marketing Sportowy, Sponsoring i Eventy
 • Marketing