O firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Witold Literacki

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Witold Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Ekspert w dziedzinie finansów i podatków. Od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. Doświadczenie menadżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich.

Józef Węgrecki

Członek Zarządu

Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 23 marca 2018 roku. W okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów ORLEN S.A. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych.​

Kazimierz Mordaszewski

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

Kazimierz Mordaszewski jest absolwentem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył również studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Związku Młodzieży Demokratycznej. Kontynuował działalność w opozycji demokratycznej w PRL.

Ireneusz Sitarski

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

Magister ekonomii, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (ob. Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie. Doradca gospodarczy specjalizujący się w doradztwie finansowym, restrukturyzacji, fuzjach i przejęciach firm. W trzydziestoletniej praktyce pełnił funkcje zarządzające w spółkach prawa handlowego, dwukrotnie na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa.

Tomasz Zieliński

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

Ekspert sektora chemicznego z ponad 20-letnim stażem pracy na najwyższych stanowiskach menadżerskich, zarządczych oraz w obszarze naukowo-akademickim. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego oraz rafineryjno- petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej (m.in. ORLEN S.A., ANWIL S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, ORLEN Unipetrol a.s, Spolana s.r.o.), w doradztwie strategicznym i biznesowym oraz na Politechnice Warszawskiej.