O firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Ireneusz Fąfara

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Ekspert doskonale znający sektor paliwowy i wyzwania związane z transformacją energetyki. Praktyk zarządzania dużymi organizacjami i wielomiliardowymi projektami. W latach 2010 – 2017 związany z Grupą ORLEN. Jako Prezes Zarządu ORLEN Lietuva zreformował i doprowadził do zyskowności rafinerię w Możejkach. Wypracował porozumienia i zakończył wieloletnie spory związane z logistyką. Znacząco zwiększył sprzedaż ORLEN Lietuva na rynkach eksportowych. Posiada wiedzę o specyfice Grupy ORLEN i zachodzących w niej procesach. Od końca lat dziewięćdziesiątych sprawował najwyższe funkcje menedżerskie w dużych spółkach publicznych i prywatnych.

Witold Literacki

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu

Witold Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Ekspert w dziedzinie finansów i podatków. Od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. Doświadczenie menadżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich.

Magdalena Bartoś

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Dyrektor finansowa z wieloletnim doświadczeniem i udokumentowanymi osiągnieciami, potwierdzającymi skuteczność w realizacji celów. Zarządzała obszarem finansów w firmach produkcyjnych i usługowych, w tym spółek publicznych. Doświadczenie managerskie zdobywała w Polsce i za granicą, między innymi w branżach paliwowej i energetycznej oraz usług dla transportu drogowego.

Robert Soszyński

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju 

Menedżer z ponad 30-letnim stażem zawodowym. Posiada bogate doświadczenie  w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, przede wszystkim w obszarze energetyki. W 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu CIECH Service Sp. z o.o., w latach 2008-2011 Prezesa Zarządu PERN Przyjaźń SA, był również Wiceprezesem Zarządu Polskiego LNG SA (w 2015 roku). W latach 2018-2021 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawa.

Ireneusz Sitarski

Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

Doradca gospodarczy w zakresie finansów, restrukturyzacji, fuzji i przejęć firm. W swojej wieloletniej praktyce zawodowej realizował projekty doradcze, opracowywał strategie prywatyzacyjne, analizy i wyceny dla przedsiębiorstw z sektora państwowego i prywatnego. Prowadził projekty restrukturyzacji trudnych i zagrożonych kredytów w bankach polskich.  Pełnił funkcję prezesa firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym, realizując projekty restrukturyzacyjne oraz nadzorował i prowadził transakcje kupna i sprzedaży firm. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1994 – 1996) i w Ministerstwie Skarbu Państwa (2001 – 2003).

Wiesław Prugar

Członek Zarządu ds. Upstream 

Menedżer z ponad 37-letnim doświadczeniem w branży energetycznej w szczególności w zarządzaniu kluczowymi podmiotami z sektora energetycznego. Z branżą paliwowo-energetyczną związany od 1987 roku, m.in. jako pracownik Instytutu Nafty i Gazu, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz ORLEN.

Artur Osuchowski

Członek Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami przemysłowymi o zasięgu międzynarodowym. W latach 2008-2019 pełnił funkcję członka zarządu Ciech S.A., gdzie odpowiadał m.in. za zarządzanie Dywizją Sodową, generującą ponad 80% wyniku EBITDA Grupy. W latach 2021-2024 członek zarządu spółki Ege Kimya Polska, realizującej projekty w obszarze elektromobilności (rozwój mocy produkcyjnych soli niklu i kobaltu do produkcji baterii do samochodów elektrycznych).