O firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Daniel Obajtek

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ORLEN S.A. od 6 lutego 2018 roku. Jako Prezes Zarządu ORLEN S.A. konsekwentnie realizuje strategię budowy koncernu multienergetycznego, opartego o zdywersyfikowane źródła przychodów. W ramach ogłoszonej w 2020 roku strategii ORLEN2030 Koncern największe wydatki inwestycyjne zrealizuje w obszarze nisko- i zeroemisyjnej energetyki oraz nowoczesnej petrochemii.

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 23 marca 2018 roku. W okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów ORLEN S.A. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych.​

Piotr Sabat

Członek Zarządu ds. Rozwoju

Piotr Sabat jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 1 marca 2022 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju technologii, techniki. Z wykształcenia prawnik i ekonomista z doświadczeniem zawodowym obejmującym różne obszary zarządcze i nadzorcze przedsiębiorstw.

Patrycja Klarecka

Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej

Patrycja Klarecka jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 24 czerwca 2018 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Jako Członek Zarządu ORLEN S.A. odpowiada m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury i informacji, obszar IT, transformacji cyfrowej oraz relacje z otoczeniem.

Michał Róg

Członek Zarządu ds. Handlu i Logistyki

Michał Róg jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 1 września 2018 roku. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Politechnikę Krakowską i Central Connecticut State University. 

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Armen Konrad Artwich jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 1 września 2018 roku. Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. 

Jan Szewczak

Członek Zarządu ds. Finansowych

Jan Szewczak jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. 

Adam Burak

Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu

Adam Burak jest Członkiem Zarządu od lutego 2020. W Grupie ORLEN odpowiada za realizację skonsolidowanej strategii komunikacyjnej w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej, w tym także za rozwój kanałów komunikacji digitalowej w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Krzysztof Nowicki

Członek Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji

Krzysztof Nowicki jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 1 września 2022 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także studia podyplomowe w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Laureat nagrody MANAGER AWARD 2018. 

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju

Iwona Waksmundzka-Olejniczak jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 3 listopada 2022 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil&gas oraz w sektorze bankowym.

Robert Perkowski

Członek Zarządu ds. Wydobycia

Robert Perkowski jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 3 listopada 2022 roku. Menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Bankowości w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.