O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura Grupy ORLEN

ORLEN Ochrona sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-414 Płock

Profil:
Usługi ochroniarskie.

ANWIL S.A.
100%

Adres:
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Profil:
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.

PGNiG SPV 6 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa

Profil:
-

LOTOS Gaz S.A. w likwidacji
100%

Adres:
Plac Wolnica 13 nr 10
31-060 Kraków

Profil:
-

PGNiG SPV 10 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa

Profil:
-

PGNiG Serwis sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Diamentowa 15
20-471 Lublin

Profil:
Ochrona osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego. Utrzymanie czystości obiektów oraz terenów zewnętrznych.

Polska Press sp. z o.o
100%

Adres:
ul. Domaniewska, nr 45
02-672 Warszawa

Profil:
Działalność wydawnicza. Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting.

ORLEN Synthos Green Energy sp. z o.o.
50%

Adres:
al. Jana Pawła II nr 22
00-113 Warszawa

Profil:
Wytwarzanie energii elektrycznej.

ORLEN Laboratorium S.A.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Usługi laboratoryjne.

LOTOS Lab sp. z o.o.
100%

Adres:
80-718 Gdańsk
ul. Elbląska 135

Profil:
Pozostałe badania i analizy techniczne.
 

ORLEN Południe S.A. 
100%

Adres:
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

Profil:
Przerób nafty, produkcja i zbyt paliw i olejów.

PGNiG BioEvolution sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa

Profil:
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

Rafineria Gdańska sp. z o.o.
70%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

LOTOS SPV 4 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

ORLEN Unipetrol a.s. 
100%

Adres:
ul. Na Pankraci 127
140 00 Praga 4

Profil:
Dominująca spółka holdingowa, pozyskiwanie finansowania.

AB ORLEN Lietuva
100%

Adres:
Mažeikių St. 75, Juodeikiai Village
LT-89467 Juodeikiai, Litwa

Profil:
Produkcja i przetwórstwo ropy naftowej.

LOTOS SPV 3 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

LOTOS SPV 6 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

ORLEN Serwis S.A.
100%

Adres:
09-411 Płock,
ul. Chemików 7

Profil:
Usługi remontowe.

Pozostałe spółki
<50%

Adres:
-

Profil:
-

LOTOS Straż sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Ochrona przeciwpożarowa.

ORLEN EKO sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Gospodarowanie odpadami, przetwarzanie odpadów, BHP. 

ORLEN Holding Malta Limited
100%

Adres:
The Hedge Business Centre
Level 3
Triq ir- Rampa ta’ San Giljan,
Balluta Bay, St. Julians, Malta

Profil:
Działalność finansowa oraz zarządzanie innymi podmiotami.

ORLEN Capital AB
100%

Adres:
Sergels Torg 12, PO Box 16286
103 25 Sztokholm

Profil:
Spółka celowa typu SPV, do emisji euroobligacji.

 

ORLEN VC sp. z o.o
100%

Adres:
Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Fundusz Corporate Venture Capital.

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

Profil:
Świadczenie usług rachunkowo-księgowych.

ORLEN Administracja sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7 (Budynek 06)
09-411 Płock

Profil:
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi kancelaryjne, archiwizacja, usługi kateringowe.

ORLEN Budonaft sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Fabryczna 1c
34-600 Limanowa

Profil:
Budowa i remont stacji paliw.

ORLEN Projekt S.A.
100%

Adres:
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

Profil:
Projektowanie budowalne i technologiczne.

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
95,17%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Profil:
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

ORLEN Nieruchomości sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa

Profil:
-

ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Wrocławska 58
45-701 Opole

Profil:
Serwisowanie stacji paliw.

ORLEN Olefiny sp. z o.o
100%

Adres:
Siedziba: Płock,
ul. Chemików 7

Profil:
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Transport rurociągow.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
50%

Adres:
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

Profil:
Badania i rozwój nowoczesnych, perspektywicznych technologii gospodarki opartej na wiedzy.

PGNiG Upstream Polska sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Profil:
-

PGNiG Upstream North Africa B.V.
100%

Adres:
Strawinskylaan 615, Tower A, Level 6, Off. A-615
1077 XX Amsterdam, Holandia

Profil:
-

PGNiG Upstream Norway AS
100%

Adres:
Moseidsletta 122
4033 Slavenger, Norwegia

Profil:
-

ORLEN Upstream sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Górnictwo ropy naftowej.

GEOFIZYKA Kraków S.A.
w likwidacji w upadłości likwidacyjnej
100%

Adres:
ul. Łukasiewicza 3
31-429 Kraków

Profil:
-

ENERGA S.A. 
90,92%

Adres:
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Profil:
Działalność holdingów finansowych.

Exalo Drilling S.A. 
100%

Adres:
Plac Staszica 9
64-920 Piła

Profil:
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

GEOFIZYKA Toruń S.A.
100%

Adres:
ul. Chrobrego 50
87-100 Toruń

Profil:
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

LLC "Karpatgazvydobuvannya"
85%

Adres:
58 Yaroslavska Street, 10th floor 
04070 Kijów, Ukraina

Profil:
-

LOTOS Green H2 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

ORLEN Energia sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12/477
00-085 Warszawa

Profil:
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

SOLGEN sp. z o.o.
80%

Adres:
ul. Cechowa 51
30-614 Kraków

Profil:
Wykonywanie instalacji elektrycznych.

 

ORLEN Wind 3 sp. z o.o.
100%

Adres:
Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Działalność holdingów finansowych, wytwarzanie energii elektrycznej, nabywanie wytwórczych aktywów OZE, zwłaszcza wiatrowych oraz fotowoltaicznych w fazie operacyjnej oraz deweloperskiej, prowadzenie działalności operacyjnej oraz nadzorczej.

PGNiG TERMIKA S.A.
100%

Adres:
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa

Profil:
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

 

LOTOS Petrobaltic S.A.
99,99%

Adres:
ul. Stary Dwór 9
80-758 Gdańsk

Profil:
Górnictwo ropy naftowej.

LOTOS Upstream sp. z o.o. 
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

PGNiG Technologie S.A. 
100%

Adres:
ul. Naftowa 8
38-400 Krosno

Profil:
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Baltic Power sp. z o.o.
51%

Adres:
al. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Handel energią elektryczną.

ORLEN Neptun sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Doppler Energie GmbH
100%

Adres:
Vogelweiderstraße 8
4600 Wels
Austria

Profil:
Marketing i sprzedaż paliw oraz wszelkiego rodzaju towarów handlowych, w szczególności dla stacji paliw.

ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o.
100%

Adres:
00-085 Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

AB ORLEN Baltics Retail
100%

Adres:
LT- 01112 Wilno
J.Jasinskio st 16B

Profil:
Handel paliwami płynnymi.

ORLEN Deutschland GmbH
100%

Adres:
Ramskamp 71-75
25337 Elmshorn

Profil:
Sprzedaż paliwa na stacjach benzynowych.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa

Profil:
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

Profil:
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym.
 

PGNiG Supply & Trading GmbH
100%

Adres:
Arnulfstrasse 19
80-335 Monachium, Niemcy

Profil:
-

SGT EUROPOL GAZ S.A.
100% 

Adres:
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Profil:
Transport rurociągami paliw gazowych.

GAS - TRADING S.A. 
79,58%

Adres:
ul. Różana 8/17
02-548 Warszawa

Profil:
Transport drogowy towarów.

Gas Storage Poland sp. z o.o. 
100%

Adres:
ul. Rumska 8
81-198 Dębogórze

Profil:
Górnictwo gazu ziemnego.

Sigma Bis S.A.
66%

Adres:
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

Profil:
Świadczenie usług z zakresu marketingu.

RUCH S.A.
65,00%

Adres:
03-236 Warszawa,
ul. Annopol 17A

Profil:
Kolportaż prasy, sprzedaż detaliczna w kioskach i salonikach prasowych, usługi kurierskie i płatnicze. Usługi dla biznesu: logistyka, magazynowanie i konfekcjonowanie

ORLEN Asfalt sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Produkcja i sprzedaż asfaltów.

ORLEN Aviation sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Jamesa Gordona Benetta 2
02-159 Warszawa

Profil:
Handel paliwami płynnymi.                                                                                                   

ORLEN OIL sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Opolska 100
31-323 Kraków

Profil:
Produkcja i dystrybucja olejów oraz środków smarnych.

ORLEN International Trading (Suzhou) Co., Ltd.
100%

Adres:
Suzhou Industrial Park, 3 Weihua Road,
Jundi Business Plaza, Building 1, Room 210, Chiny

Profil:
-

ORLEN Paliwa sp. z o.o.
100%

Adres (Siedziba):
Widełka 869, 36-145 Widełka
tel. (+48 24) 256 60 39
fax (+48 24) 367 90 55

Adres korespondencyjny:
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock

Profil:
Sprzedaż i dystrybucja paliw płynnych oraz sprzedaż energii elektrycznej.

ORLEN Trading Switzerland GmbH
100%

Adres:
ul. Neuhofstrasse 24
6340 Baar, Szwajcaria

Profil:
Prowadzenie działalności handlowej (handel hurtowy) w sektorze surowców i towarów na całym świecie, w szczególności produktami rafinacji ropy naftowej, ropą naftową i podobnymi produktami.

ORLEN Transport sp. z o.o. 
100%

Adres:
ul. Chemików 7
Płock
NIP:7743039925
KRS:0000858820

Profil:
Transport drogowy towarów.

LOTOS Kolej sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk

Profil:
Transport kolejowy towarów.

IKS SOLINO S.A.
100%

Adres:
88-100 Inowrocław
ul. Świętego Ducha 26a

Profil:
Podziemne magazynowanie ropy i paliw, wydobycie solanki oraz konfekcjonowanie soli.

Kopalnia Soli Lubień sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych oraz pozostałych towarów, górnictwo gazu ziemnego, wydobywanie soli.
 

Basell ORLEN Polyolefins sp. z o.o.
50%

Adres:
ul. Łukasiewicza 39
09-411 Płock

Profil:
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.