O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura Grupy ORLEN

ORLEN Unipetrol a.s.
100%

Adres:
ul. Na Pankraci 127
140 00 Praga 4

Profil:
Dominująca spółka holdingowa, pozyskiwanie finansowania.

ORLEN VC sp. z o.o
100%

Adres:
Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Fundusz Corporate Venture Capital.

LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
-

LOTOS Terminale Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

Profil:
-

Grupa Azoty Polyolefins S.A.
17,30%

Adres:
ul. Kuźnica 1
72-010 Police

Profil:
-

ORLEN Ochrona sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-414 Płock

Profil:
Usługi ochroniarskie.

ORLEN Projekt S.A.
100%

Adres:
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

Profil:
Projektowanie budowalne i technologiczne.

ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Wrocławska 58
45-701 Opole

Profil:
Serwisowanie stacji paliw.

ORLEN Budonaft sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Fabryczna 1c
34-600 Limanowa

Profil:
Budowa i remont stacji paliw.

ORLEN Olefiny sp. z o.o
100%

Adres:
Siedziba: Płock,
ul. Chemików 7

Profil:
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Transport rurociągow.

ORLEN Capital AB
100%

Adres:
Sergels Torg 12, PO Box 16286
103 25 Sztokholm

Profil:
Spółka celowa typu SPV, do emisji euroobligacji.

ORLEN Holding Malta Limited
100%

Adres:
The Hedge Business Centre
Level 3
Triq ir- Rampa ta’ San Giljan,
Balluta Bay, St. Julians, Malta

Profil:
Posiadanie akcji, udziałów w innych podmiotach.

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

Profil:
Świadczenie usług rachunkowo-księgowych.

Baltic Power sp. z o.o.
51,32%

Adres:
ul. Bielańska 12/477
00-085 Warszawa

Profil:
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

ORLEN Neptun I sp. z o.o.
100%

Adres:
Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

LOTOS Green H2 Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
-

ORLEN Energia sp. z o.o.
100%

Adres:
al. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
-

ORLEN Wind 3 Sp. z o.o.
100%

Adres:
Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Działalność holdingów finansowych, wytwarzanie energii elektrycznej, nabywanie wytwórczych aktywów OZE, zwłaszcza wiatrowych oraz fotowoltaicznych w fazie operacyjnej oraz deweloperskiej, prowadzenie działalności operacyjnej oraz nadzorczej.

ORLEN Synthos Green Energy Sp. z o.o.
50%

Adres:
al. Jana Pawła II nr 22
00-113 Warszawa

Profil:
-

LOTOS Straż Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
-

AB ORLEN Baltics Retail
100%

Adres:
LT- 01112 Wilno
J.Jasinskio st 16B

Profil:
Handel paliwami płynnymi.

ORLEN Deutschland GmbH
100%

Adres:
Ramskamp 71-75
25337 Elmshorn

Profil:
Sprzedaż paliwa na stacjach benzynowych.

RUCH S.A.
65,00%

Adres:
03-236 Warszawa,
ul. Annopol 17A

Profil:
Kolportaż prasy, sprzedaż detaliczna w kioskach i salonikach prasowych, usługi kurierskie i płatnicze. Usługi dla biznesu: logistyka, magazynowanie i konfekcjonowanie

ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o.
100%

Adres:
00-085 Warszawa,
ul. Bielańska 12

Profil:
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 

 

LOTOS SPV 5 Sp. z o.o.
100%

Adres:
80-718 Gdańsk
ul. Elbląska 135

Profil:
-

IKS SOLINO S.A.
100%

Adres:
88-100 Inowrocław
ul. Świętego Ducha 26a

Profil:
Podziemne magazynowanie ropy i paliw, wydobycie solanki oraz konfekcjonowanie soli.

ORLEN KolTrans S.A.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Przewozy kolejowe, ekspedycja, naprawy i czyszczenie taboru kolejowego.

Kopalnia Soli Lubień sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych oraz pozostałych towarów, górnictwo gazu ziemnego, wydobywanie soli.

ORLEN International Trading (Suzhou) Co., Ltd.
100%

Adres:
Chiny, 
Suzhou Industrial Park, 3 Weihua Road,
Jundi Business Plaza, Building 1, Room 210

Profil:
Import i eksport towarów; sprzedaż smarów; sprzedaż produktów naftowych; sprzedaż produktów chemicznych; sprzedaż urządzeń mechanicznych; sprzedaż hurtowa akcesoriów samochodowych; usługi doradztwa informacyjnego.

ORLEN Asfalt sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Produkcja i sprzedaż asfaltów.

ORLEN Południe S.A.
100%

Adres:
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

Profil:
Przerób nafty, produkcja i zbyt paliw i olejów.

ORLEN Aviation sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Jamesa Gordona Benetta 2
02-159 Warszawa

Profil:
Handel paliwami płynnymi.

ORLEN Transport sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
Płock
NIP:7743039925
KRS:0000858820

Profil:
Transport drogowy towarów.

Basell ORLEN Polyolefins 
50%

Adres:
ul. Łukasiewicza 39
09-411 Płock

Profil:
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.

ORLEN OIL sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Opolska 100
31-323 Kraków

Profil:
Produkcja i dystrybucja olejów oraz środków smarnych.

ORLEN Paliwa sp. z o.o.
100%

Adres (Siedziba):
Widełka 869, 36-145 Widełka
tel. (+48 24) 256 60 39
fax (+48 24) 367 90 55

Adres korespondencyjny:
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock

Profil:
Sprzedaż i dystrybucja paliw płynnych oraz sprzedaż energii elektrycznej.

LOTOS Kolej sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk

Profil:
-

 

 

 

 

LOTOS Oil sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
-

ORLEN Trading Switzerland GmbH
100%

Adres:
ul. Neuhofstrasse 8
6340 Baat, Zug, Szwajcaria

Profil:
-

Ship - Service S.A. w likwidacji
60,86%

Adres:
ul. Żelazna 87
00-879 Warszawa

Profil:
-

ORLEN Administracja sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7 (Budynek 06)
09-411 Płock

Profil:
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi kancelaryjne, archiwizacja, usługi kateringowe.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
50%

Adres:
ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

Profil:
Badania i rozwój nowoczesnych, perspektywicznych technologii gospodarki opartej na wiedzy.

ORLEN EKO sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Gospodarowanie odpadami, przetwarzanie odpadów, BHP. 

LOTOS SPV 3 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
-

 

 

LOTOS SPV 4 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
-

LOTOS SPV 6 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
-

LOTOS Gaz S.A. w likwidacji
100%

Adres:
Plac Wolnica 13 nr 10
31-060 Kraków

Profil:
-

Spółki pozostałe 
<50%

Adres:
-

Profil:
-

Sigma Bis S.A.
66%

Adres:
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

Profil:
Świadczenie usług z zakresu marketingu.

Polska Press sp. z o.o
100%

Adres:
ul. Domaniewska, nr 45
02-672 Warszawa

Profil:
Działalność wydawnicza. Zarządzanie stronami WWW, przetwarzanie danych i hosting.

ENERGA S.A.
90,92%

Adres:
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Profil:
-

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

Profil:
-

ORLEN Upstream sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Profil:
-

LOTOS Upstream sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
-

Gas Storage Poland sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Rumska 8
81-198 Dębogórze

Profil:
-

PGNiG Technologie S.A.
100%

Adres:
ul. Naftowa 8
38-400 Krosno

Profil:
-

PGNiG TERMIKA S.A.
100%

Adres:
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa

Profil:
-

PGNiG Serwis sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Diamentowa 15
20-471 Lublin

Profil:
-

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa

Profil:
-

PGNiG Ventures sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa

Profil:
-

PGNiG SPV 6 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa

Profil:
-

PGNiG BioEvolution sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa

Profil:
-

PGNiG SPV 9 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa

Profil:
-

PGNiG SPV 10 sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa

Profil:
-

PGNiG Upstream North Africa B.V.
100%

Adres:
Strawinskylaan 615, Tower A, Level 6, Off. A-615
1077 XX Amsterdam, Holandia

Profil:
-

PGNiG Upstream Norway AS
100%

Adres:
Moseidsletta 122
4033 Slavenger, Norwegia

Profil:
-

PGNiG Supply & Trading GmbH
100%

Adres:
Arnulfstrasse 19
80-335 Monachium, Niemcy

Profil:
-

GAS - TRADING S.A.
79,58%

Adres:
ul. Różana 8/17
02-548 Warszawa

Profil:
-

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Profil:
-

LLC "Karpatgazvydobuvannya"
85%

Adres:
58 Yaroslavska Street, 10th floor 
04070 Kijów, Ukraina

Profil:
-

 

SGT EUROPOL GAZ S.A.,

Adres:
-

Profil:
-

SOLGEN sp. z o.o.

Adres:
-

Profil:
-

 

GEOFIZYKA Kraków S.A.
w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

Adres:
-

Profil:
-

Pozostałe spółki
<50% ex PGNiG

Adres:
-

Profil:
-

 

ANWIL S.A.
100%

Adres:
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Profil:
-

AB ORLEN Lietuva
100%

Adres:
Mažeikių St. 75, Juodeikiai Village
LT-89467 Juodeikiai, Litwa

Profil:
-

Rafineria Gdańska sp. z o.o.
70%

Adres:
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Profil:
-

ORLEN Serwis S.A.
100%

Adres:
09-411 Płock,
ul. Chemików 7

Profil:
Usługi remontowe.

LOTOS Serwis Sp. z o.o.
100%

Adres:
80-718 Gdańsk
ul. Elbląska 135

Profil:
-

LOTOS Lab Sp. z o.o.
100%

Adres:
80-718 Gdańsk
ul. Elbląska 135

Profil:
-

ORLEN Laboratorium S.A.
100%

Adres:
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Profil:
Usługi laboratoryjne.

PGNiG Upstream Polska Sp. z o.o.
100%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Profil:
-

GEOFIZYKA Toruń S.A.
100%

Adres:
ul. Chrobrego 50
87-100 Toruń

Profil:
-

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
95,17%

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa

Profil:
-

Exalo Drilling S.A.
100%

Adres:
Plac Staszica 9
64-920 Piła

Profil:
-

LOTOS Petrobaltic S.A.
99,99%

Adres:
ul. Stary Dwór 9
80-758 Gdańsk

Profil:
-