O firmie

Organy i struktura spółki

Struktura Grupy ORLEN

ANWIL S.A. 100%

Adres:

ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

 

Profil:

produkcja polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW oraz wielu chemikaliów

ORLEN Unipetrol a.s. 100%

Adres:

ul. Na Pankraci 127
140 00 Praga 4
Czechy

 

Profil:

dominująca spółka holdingowa, pozyskiwanie finansowania

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Chemików 7
09-414 Płock

 

Profil:

usługi ochroniarskie

ORLEN VC Sp. z o.o 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

fundusz Corporate Venture Capital

ORLEN Budonaft Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Fabryczna 1c
34-600 Limanowa

 

Profil:

budowa i remont stacji paliw

ORLEN Laboratorium S.A. 100%

Adres:

ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

Profil:

usługi laboratoryjne

ORLEN Projekt S.A. 100%

Adres: 

ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

 

Profil:

projektowanie budowlane i technologiczne

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Wrocławska 58
45-701 Opole

 

Profil:

serwisowanie stacji paliw

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. 50%

Adres:

ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

Profil:

produkcja, dystrybucja i sprzedaż poliolefin

ORLEN Olefiny sp. z o.o 100%

Adres:

ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

Profil:

produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych; magazynowanie i przechowywanie towarów; transport rurociągow

ORLEN Capital AB 100%

Adres:

Sergels Torg 12, PO Box 16286
103 25 Sztokholm
Szwecja

 

Profil:

spółka celowa typu SPV, do emisji euroobligacji

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

 

Profil:

świadczenie usług rachunkowo-księgowych

ORLEN Holding Malta Limited 100%

Adres:

The Hedge Business Centre
Level 3
Triq ir- Rampa ta’ San Giljan,
Balluta Bay, St. Julians
Malta

 

Profil:

posiadanie akcji, udziałów w innych podmiotach

ORLEN Upstream Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12,
00-085 Warszawa

 

Profil:

poszukiwanie i wydobycie ropy

AB ORLEN Lietuva 100%

Adres:

Juodeikiai
LT-89467 Mazeikiai District
Litwa

 

Profil:

rafinacja ropy naftowej, transport ropy, produkcja i sprzedaż produktów uzyskanych z przerobu

Baltic Power Sp. z o.o. 51,44%

Adres:

ul. Bielańska 12/477
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

ORLEN Serwis S.A. 100%

Adres:

ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

Profil:

usługi remontowe

ORLEN Neptun I sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ORLEN Neptun II sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ENERGA S.A. 90,92%


Adres:

al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

 

Profil:

wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

ORLEN Wind 3 Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

działalność holdingów finansowych; wytwarzanie energii elektrycznej; nabywanie wytwórczych aktywów OZE; zwłaszcza wiatrowych oraz fotowoltaicznych w fazie operacyjnej oraz deweloperskiej; prowadzenie działalności operacyjnej oraz nadzorczej

ORLEN Neptun III sp. z o.o 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ORLEN Neptun IV sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ORLEN Neptun V sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ORLEN Neptun VI sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ORLEN Neptun VII sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ORLEN Neptun VIII sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ORLEN Neptun IX sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ORLEN Neptun X sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ORLEN Neptun XI sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, handel energią elektryczną; realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

ORLEN Energia Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

handel energią elektryczną; handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym; pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

AB ORLEN Baltics Retail 100%

Adres:

J.Jasinskio st 16B
LT- 01112 Wilno
Litwa

 

Profil:

handel paliwami płynnymi

ORLEN Usługi finansowe sp. z o.o. 100%

Adres:

-

 

Profil:

-

ORLEN Deutschland GmbH 100%

Adres:

Ramskamp 71-75
25337 Elmshorn
Niemcy

 

Profil:

sprzedaż paliwa na stacjach benzynowych

RUCH S.A. 65%

Adres:

ul. Annopol 17A
03-236 Warszawa

 

Profil:

kolportaż prasy; sprzedaż detaliczna w kioskach i salonikach prasowych; usługi kurierskie i płatnicze; usługi dla biznesu: logistyka, magazynowanie i konfekcjonowanie

IKS SOLINO S.A. 100%

Adres:

ul. Świętego Ducha 26a
88-100 Inowrocław

 

Profil:

podziemne magazynowanie ropy i paliw, wydobycie solanki oraz konfekcjonowanie soli

Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

 

Profil:

magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych oraz pozostałych towarów, górnictwo gazu ziemnego, wydobywanie soli

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

Profil:

produkcja i sprzedaż asfaltów

ORLEN Aviation Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Jamesa Gordona Benetta 2
02-159 Warszawa

 

Profil:

handel paliwami płynnymi

ORLEN OIL Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Opolska 100
31-323 Kraków

 

Profil:

produkcja i dystrybucja olejów oraz środków smarnych

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 100%

Adres (Siedziba):

Widełka 869, 36-145 Widełka
tel. (+48 24) 256 60 39
fax (+48 24) 367 90 55

 

Adres korespondencyjny:

ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock

 

Profil:

sprzedaż i dystrybucja paliw płynnych oraz sprzedaż energii elektrycznej.

ORLEN KolTrans S.A. 100%

Adres:

ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

Profil:

przewozy kolejowe, ekspedycja, naprawy i czyszczenie taboru kolejowego

ORLEN International Trading (Suzhou) Co., Ltd. 100%

Adres: 

Suzhou Industrial Park, 3 Weihua Road,
Jundi Business Plaza, Building 1, Room 210
Chiny

 

Profil:

Import i eksport towarów; sprzedaż smarów; sprzedaż produktów naftowych; sprzedaż produktów chemicznych; sprzedaż urządzeń mechanicznych; sprzedaż hurtowa akcesoriów samochodowych; usługi doradztwa informacyjnego

ORLEN Południe S.A. 100%

Adres:

ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

 

Profil:

przerób nafty, produkcja i zbyt paliw i olejów

Ship - Service S.A. 60,86%

Adres:

ul. Żelazna 87
00-879 Warszawa

 

Profil:

bunkrowanie statków morskich w paliwa żeglugowe, obsługa statków w portach, przeładunki i składowanie towarów

ORLEN Transport Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Chemików 7
09-411 Płock
NIP:7743039925
KRS:0000858820

 

Profil:

transport drogowy towarów

ORLEN Administracja Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Świętego Ducha 26a
88-100 Inowrocław

 

Profil:

podziemne magazynowanie ropy i paliw, wydobycie solanki oraz konfekcjonowanie soli

ORLEN Eko Sp. z o.o. 100%

Adres:

ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

Profil:

gospodarowanie odpadami, przetwarzanie odpadów, BHP

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. 50%

Adres:

ul. Zglenickiego 42
09-411 Płock

 

Profil:

badania i rozwój nowoczesnych, perspektywicznych technologii gospodarki opartej na wiedzy

10 spółek pozostałych < 20%

Adres:

-

 

Profil:

różny

Sigma Bis S.A. 66%

Adres:

ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

 

Profil:

świadczenie usług z zakresu marketingu

Polska Press Sp. z o.o 100%

Adres:

ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa

 

Profil:

działalność wydawnicza; zarządzanie stronami WWW; przetwarzanie danych i hosting