O firmie

Organy i struktura spółki

Ireneusz Sitarski

Członek Rady Nadzorczej

Magister ekonomii, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (ob. Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie.

Doradca gospodarczy specjalizujący się w doradztwie finansowym, restrukturyzacji, fuzjach i przejęciach firm. W trzydziestoletniej praktyce pełnił funkcje zarządzające w spółkach prawa handlowego, dwukrotnie na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa.

Realizował projekty doradcze, opracowywał strategie prywatyzacyjne, analizy i wyceny dla przedsiębiorstw państwowych. Prowadził projekty restrukturyzacji trudnych i zagrożonych kredytów w bankach polskich. Pełnił funkcję prezesa firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym realizując projekty restrukturyzacyjne oraz nadzorował i prowadził transakcje kupna i sprzedaży firm.

W administracji rządowej dokonywał przekształceń przedsiębiorstw państwowych w spółki Skarbu Państwa, nadzorował ich działalność oraz prowadził proces sprzedaży akcji inwestorom strategicznym lub finansowym m.in. z takich sektorów jak sektor paliwowy, energetyczny, gazowy, bankowy, ubezpieczeniowy, gier losowych.

Uczestniczył w zarządzaniu spółkami prawa handlowymi, w tym notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. NFI Foksal SA, Impexmetal SA. Pełniąc funkcję członka Zarządu - dyrektora handlowego w Impexmetal SA, która stanowiła grupę przemysłową w sektorze przetwórstwa metali nieżelaznych, koordynował i zarządzał polityką handlową.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek prawa handlowego, m.in. w takich spółkach jak Telekomunikacja Polska SA, Giełda Papierów Wartościowych SA, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Dwory SA (ob. Synthos SA), Huta Aluminium Konin SA, PESA Bydgoszcz SA i w wielu innych.

Kandydował w wyborach do sejmiku Mazowieckiego w roku 2018, w wyborach do parlamentu europejskiego i parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. Żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.