O firmie

Organy i struktura spółki

Kazimierz Mordaszewski

Członek Rady Nadzorczej

Kazimierz Mordaszewski jest absolwentem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył również studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Związku Młodzieży Demokratycznej. Kontynuował działalność w opozycji demokratycznej w PRL.

Zdobył doświadczenie zawodowe jako aplikant sędziowski, a następnie aplikant radcowski w Zespole Radców Prawnych, pracując następnie jako nauczyciel akademicki na białostockiej filii Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1989 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

W 1990 roku zaangażował się w proces tworzenia nowych struktur bezpieczeństwa państwa, obejmując stanowisko dyrektora biura w Urzędzie Ochrony Państwa. W latach 1997-2001 pełnił funkcję Charge d'affaires w Ambasadzie RP w ZEA, będąc także akredytowanym w Państwie Katar. Po powrocie do kraju, w 2002 roku, otworzył praktykę prawniczą w ramach spółki partnerskiej adwokatów i radców prawnych KMMG Mordaszewski & Gliński.

W 2006 roku dołączył do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie do 2012 r. był dyrektorem Biura Prawnego, a od 2012 do 2015 roku Zastępcą Szefa Agencji. Kazimierz Mordaszewski był także członkiem Rady Nadzorczej PHZ Cenzin Sp. z o.o. oraz w latach 2010-2014 członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.