O firmie

Organy i struktura spółki

Michał Gajdus

Wiceprzewodniczący
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. W 2013 r. ukończył z wyróżnieniem, oceną celującą i jednym z najlepszych wyników na roku studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po czym podjął na macierzystej uczelni studia doktoranckie w dyscyplinie nauk prawnych, prowadząc zajęcia z prawa cywilnego, prawa zobowiązań i prawa na dobrach niematerialnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo cywilne, prawo własności przemysłowej i prawo unijne; jest autorem publikacji naukowych i prasowych z tych obszarów. Ukończył również studia licencjackie w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku stosunki międzynarodowe. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, następnie w 2017 r. złożył egzamin adwokacki i rozpoczął prowadzenie kancelarii adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych zarówno przed sądami polskimi, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed sądami międzynarodowymi, tj. Trybunałem Sprawiedliwości UE, Sądem UE i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a także przed krajowymi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Od ponad 12 lat współpracuje z najlepszymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi w Polsce; jest także rekomendowanym prawnikiem w prestiżowych międzynarodowych rankingach prawniczych, w tym IAM Patents 1000, Managing IP oraz Legal500 w kategoriach sporów sądowych i własności intelektualnej. Jest zaangażowany w działalność Adwokatury i jej organów. W latach 2021-2023 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, członek Komisji Legislacyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Doradza największym międzynarodowym i krajowym spółkom z sektorów energetycznego, farmaceutycznego, górniczego, ubezpieczeniowego, finansowego i telekomunikacyjnego. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów o charakterze strategicznym i wymagających rozeznania ekonomicznego i biznesowego. Jest pełnomocnikiem w sprawach o wartości przekraczającej kilkadziesiąt miliardów złotych. Doradza również w zakresie ryzyka gospodarczego, strategii własności intelektualnej i kluczowych decyzji inwestycyjnych.

W czasie kryzysu praworządności w Polsce zaangażował się w obronę konstytucyjnych podstaw funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i praw obywateli do sądu oraz został pełnomocnikiem i obrońcą kilkudziesięciu sędziów, którym wytoczono postępowania dyscyplinarne za obronę niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Występował m.in. jako obrońca przed Izbą Dyscyplinarną i Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Jest pełnomocnikiem polskich sędziów w sprawach dotyczących praworządności zawisłych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz autorem jednych z pierwszych wniosków o zastosowanie tzw. interim measures w sprawach polskich. Reprezentował kilkudziesięciu tzw. sędziów-kamikaze w postępowaniach odwoławczych od uchwał tzw. Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2018 r. Występował również w sprawach z zakresu niezależności polskiego sądownictwa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym jako pełnomocnik w sprawie zakończonej wyrokiem TSUE z 2 marca 2021 r., C-824/18. Zastępuje sędziów w sprawach dotyczących ustalenia statusu osób powołanych do pełnienia urzędu sędziów w Sądzie Najwyższym przez tzw. nową Krajową Radę Sądownictwa.

Ponadto udzielał się w działalności pro bono na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy, udzielając oraz współorganizując dla nich darmowe porady prawne.