O firmie

Organy i struktura spółki

Mikołaj Pietrzak

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Wspólnik i jeden z założycieli Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Cambridge University Certificate in English and European Law. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, a od listopada 2016 r. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 do 2016 r. był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur a w 2018 r. i 2019 r. był przewodniczącym tej Rady. Laureat licznych nagród przyznawanych za działalność prawniczą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka, w tym nagrody im. Edwarda Wende oraz nagrody CCBE Human Rights Award. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym".

Prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych oraz compliance. Specjalizuje się także w prawach człowieka i prawie konstytucyjnym. Trzy razy został wyróżniony w rankingu Rzeczpospolitej tytułem najlepszego prawnika w kategorii prawo karne dla biznesu. Zaklasyfikowany w europejskim rankingu Chambers Europe w kategorii najlepszych polskich prawników zajmujących się prawem karnym w biznesie.

Członek międzynarodowych prawniczych organizacji takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w Stanach Zjednoczonych oraz The Legal Experts Advisory Panel stworzonego w ramach organizacji Fair Trials International. Do 2014 r. był członkiem Perren Buildings Chambers z siedzibą w Londynie. W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie. Był stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu. Jest członkiem samorządu adwokackiego przy Międzynarodowym Trybunale Karnym i został wpisany na listę adwokatów przy Specjalnym Trybunale dla Libanu.

Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Był koordynatorem programu „Prawa Człowieka a rozliczenia z przeszłością", prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Był członkiem Rady Społecznej Rzecznika Praw Człowieka oraz członkiem Rady Programowej Amnesty International Polska.