O firmie

Organy i struktura spółki

Piotr Wielowieyski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w sektorze paliwowo-energetycznym, jest również ekspertem z zakresu doradztwa ekonomicznego. Z Grupą ORLEN związany w latach 2008-2016, jako Członek Zarządu Unipetrol oraz Członek Rady Nadzorczej ORLEN. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa i Członka Zarządu w spółkach notowanych na GPW:  Zachodnim Funduszu Inwestycyjnym oraz Foksal NFI. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek m.in. ANWIL, BOP, ZM Ropczyce, Libella.

W latach 90-tych pracował w przedstawicielstwie International Finance Corporation (Bank Światowy) uczestnicząc w projektach realizowanych w Polsce.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (wydział nauk ekonomicznych). Zdał państwowy egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Posiada studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych (Centrum Prywatyzacji BiF).