O firmie

Organy i struktura spółki

Artur Osuchowski

Członek Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami przemysłowymi o zasięgu międzynarodowym.

W latach 2008-2019 pełnił funkcję członka zarządu Ciech S.A., gdzie odpowiadał m.in. za zarządzanie Dywizją Sodową, generującą ponad 80% wyniku EBITDA Grupy. Nadzorował kluczowe obszary funkcjonalne, takie jak: sprzedaż, relacje inwestorskie, projekty M&A - w tym dotyczące aktywów energetycznych, nadzór korporacyjny. Realizował projekty strategiczne, mające na celu restrukturyzację Grupy i wzrost jej wartości, przy jednoczesnym spełnieniu warunków redukcji emisji i efektywności energetycznej, dzięki czemu Grupa Ciech stała się liderem rentowności wśród koncernów przemysłowych w Europie.

W latach 2021-2024 członek zarządu spółki Ege Kimya Polska, realizującej projekty w obszarze elektromobilności (rozwój mocy produkcyjnych soli niklu i kobaltu do produkcji baterii do samochodów elektrycznych).

Na początku kariery zawodowej pracował w Raiffeissen Bank Polska oraz w międzynarodowych firmach doradczych: Ernst&Young Corporate Finance i KPMG Advisory, gdzie realizował projekty dla największych firm energetycznych i przemysłowych, działających w Europie Centralnej i Wschodniej.