O firmie

Organy i struktura spółki

Ireneusz Fąfara

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Ekspert doskonale znający sektor paliwowy i wyzwania związane z transformacją energetyki. Praktyk zarządzania dużymi organizacjami i wielomiliardowymi projektami.

W latach 2010-2017 związany z Grupą ORLEN. Jako Prezes Zarządu ORLEN Lietuva zreformował i doprowadził do zyskowności rafinerię w Możejkach. Wypracował porozumienia i zakończył wieloletnie spory związane z logistyką. Znacząco zwiększył sprzedaż ORLEN Lietuva na rynkach eksportowych. Posiada wiedzę o specyfice Grupy ORLEN i zachodzących w niej procesach.

Od końca lat dziewięćdziesiątych sprawował najwyższe funkcje menedżerskie w dużych spółkach publicznych i prywatnych.

Członek rad nadzorczych Rockbridge TFI (2018-2024, złożył rezygnację w dniu powołania na Prezesa Zarządu ORLEN S.A.), PKO BP (2009-2010), LOTOS (2009-2010), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (2007-2009), Kompania Węglowa (2003-2005), Narodowy Fundusz Zdrowia (2005-2008), Agencji Rynku Energii (1997-1998).

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (2007-2009) oraz Wiceprezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1998-2007). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.