O firmie

Organy i struktura spółki

Robert Soszyński

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju

Menedżer z ponad 30-letnim stażem zawodowym. Posiada bogate doświadczenie  w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, przede wszystkim w obszarze energetyki. W 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu CIECH Service Sp. z o.o., w latach 2008-2011 Prezesa Zarządu PERN Przyjaźń SA, był również Wiceprezesem Zarządu Polskiego LNG SA (w 2015 roku). W latach 2018-2021 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawa.

W trakcie swojej kariery zawodowej z sukcesem koordynował szereg dużych projektów inwestycyjnych, zwłaszcza w obszarze ropy i gazu, w tym m.in.: budowę parku zbiorników ropy naftowej oraz oddanie jednej z kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycji w gazoport w Świnoujściu.

Jest absolwentem m.in. Politechniki Warszawskiej (wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) oraz studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rad Nadzorczych, m.in.: Rockbridge TFI SA, PAGED Energy SA oraz Koleje Mazowieckie KM SA. Zdał państwowy egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.