O firmie

Organy i struktura spółki

Witold Literacki

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu

Od 6 lutego 2024 roku w składzie Zarządu ORLEN S.A.

Pan Witold Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii w 2006 roku. Ekspert w dziedzinie finansów i podatków. Od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. Doświadczenie menadżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich.

W latach 2022-2023 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w PERN SA., gdzie odpowiadał za rozwój strategii finansowej, w tym m.in.: za przeszacowanie majątku firmy na potrzeby ubezpieczenia, zawarcie umów kredytowych. Pełnił nadzór nad Pionem Finansowym Spółki.

Wcześniej, w latach 2020-2022, był zatrudniony jako Dyrektor Finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie SA.. Odpowiadał m.in. za opracowanie i realizację strategii finansowej oraz przygotowanie i nadzór nad budżetem Spółki. Jednocześnie od 2021 roku (do chwili obecnej) jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Radomsku.

Od 2008 do 2020 roku pracował jako Dyrektor Biura Podatków w PKN ORLEN SA, nadzorując m.in.: Dział Administratorów Systemów Informatycznych, Dział Raportowania Podatkowego, Dział Doradztwa Podatkowego, Dział Doradztwa Podatku Akcyzowego, Zespół ds. Cen Transferowych. Odpowiadał m.in. za wyliczanie i regulowanie wpłat podatków (wartości dostępne w ramach sprawozdań giełdowych GK ORLEN, np. w 2019r. - 39 mld zł.). W ramach polityki zarządzania segmentowego nadzorował i koordynował sprawy podatkowe we wszystkich spółkach Grupy w Polsce i zagranicą (Niemcy, Litwa, Czechy, Słowacja, Kanada, Szwecja oraz Malta). Dodatkowo w latach 2011-2020 był członkiem Zarządu Spółek celowych w Szwecji, zajmujących się cash poolingiem dla podmiotów zagranicznych (Orlen Finance), oraz emisją euroobligacji na kwotę 1,250 mln euro (Spółka Orlen Capital).

W latach 2007-2008 był Głównym Menadżerem ds. Podatkowych w RWE Stoen SA. Współpracował z organami podatkowymi oraz z audytorem zewnętrznym, jak również z Dyrektorem Podatkowym z jednostki nadrzędnej w Niemczech. Przeprowadził, zgodnie z Rozporządzeniem UE, proces unbandlingu.

Od 1999 do 2007 roku, zatrudniony jako Kontroler Podatkowy w Carrefour Polska Sp. z o.o., nadzorując m.in. kwestie podatkowe w procesach przejęć sieci handlowych jak m.in. Stock, Globi, Hypernova. Prowadził bieżące doradztwo podatkowe i planowanie podatkowe Spółki.

W latach 1997-1999 pracował jako Młodszy Senior Konsultant w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o.. Odpowiadał za doradztwo podatkowe na rzecz klientów polskich i zagranicznych.

Od 1991 do 1997 pracował jako Starszy Inspektor w Dziale Kontroli Urzędu Skarbowego w Zabrzu. Do jego obowiązków należało m.in. prowadzenie kontroli podatkowych w podmiotach gospodarczych, przygotowywanie analiz podatkowych oraz sporządzanie decyzji wymiarowych.