Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje


Raporty bieżące

 • Nr 48/2021 29-11-2021

  Aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni gazowej Ostrołęka C

 • Nr 47/2021 26-11-2021

  Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.

 • Nr 46/2021 19-11-2021

  Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2022 roku

 • Nr 45/2021 12-11-2021

  Wydłużenie terminu na realizację środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 44/2021 28-10-2021

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2021 roku wg segmentów działalności

 • Nr 43/2021 27-10-2021

  Umowa na budowę instalacji „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach

 • Nr 42/2021 08-10-2021

  Inwestycja „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach

 • Nr 41/2021 08-10-2021

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody na realizację inwestycji „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach

 • Nr 40/2021 30-09-2021

  Budowa jednostki HVO w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 39/2021 30-09-2021

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej budowy jednostki HVO w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 38/2021 31-08-2021

  Porozumienie między PKN ORLEN S.A. a ENERGA S.A. dotyczące finansowania elektrowni CCGT w Grudziądzu

 • Nr 37/2021 29-07-2021

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2021 roku wg segmentów działalności

 • Nr 36/2021 24-06-2021

  Wprowadzenie euroobligacji PKN ORLEN S.A. serii A do obrotu oraz podsumowanie kosztów emisji

 • Nr 35/2021 22-06-2021

  Rejestracja euroobligacji PKN ORLEN S.A. serii A w KDPW

 • Nr 34/2021 22-06-2021

  Umowa na budowę kompleksu olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 33/2021 18-06-2021

  Dopuszczenie euroobligacji serii A do obrotu giełdowego

 • Nr 32/2021 02-06-2021

  Rezygnacja Pana Dominika Kaczmarskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

 • Nr 31/2021 27-05-2021

  Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

 • Nr 30/2021 27-05-2021

  Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy w 2021 roku

 • Nr 29/2021 27-05-2021

  Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 27 maja 2021 roku

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter