Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • Nr 46/2022 12-08-2022

  Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Spółki z PGNiG S.A.

 • Nr 45/2022 11-08-2022

  Rejestracja akcji serii E wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą Lotos S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji

 • Nr 44/2022 10-08-2022

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej oraz wykluczenie akcji spółki Grupa Lotos S.A. z obrotu

 • Nr 43/2022 10-08-2022

  Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN ORLEN S.A. skierowanej do akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

 • Nr 42/2022 09-08-2022

  Zawiadomienie Nationale Nederlanden OFE o zmianie stanu posiadania akcji Grupy Lotos S.A.

 • Nr 41/2022 05-08-2022

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności

 • Nr 40/2022 03-08-2022

  Warunkowa rejestracja akcji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW, zamiana akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN ORLEN S.A. i wycofanie akcji Grupy LOTOS S.A. z depozytu papierów wartościowych

 • Nr 39/2022 02-08-2022

  Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku

 • Nr 38/2022 01-08-2022

  Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką Grupa LOTOS S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem

 • Nr 37/2022 29-07-2022

  Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a PGNiG S.A. oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem

 • Nr 36/2022 21-07-2022

  Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKN ORLEN S.A.

 • Nr 35/2022 21-07-2022

  Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 21 lipca 2022 roku

 • Nr 34/2022 21-07-2022

  NWZ podjęło uchwały dotyczące połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 33/2022 20-07-2022

  Podpisanie porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem PKN ORLEN S.A. oraz Grupy LOTOS S.A.

 • Nr 32/2022 20-07-2022

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem Spółki z Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 31/2022 18-07-2022

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2022 roku

 • Nr 30/2022 14-07-2022

  Nowy termin realizacji budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 29/2022 04-07-2022

  Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 28/2022 23-06-2022

  Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 21 lipca 2022 roku

 • Nr 27/2022 23-06-2022

  Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 21 lipca 2022 roku

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter