Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • Nr 16/2023 30-03-2023

  Pan Daniel Obajtek został powołany na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję

 • Nr 15/2023 24-03-2023

  Podsumowanie kosztów emisji akcji połączeniowych wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. oraz w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A.

 • Nr 14/2023 22-03-2023

  Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKN ORLEN S.A.

 • Nr 13/2023 22-03-2023

  Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 22 marca 2023 roku

 • Nr 12/2023 17-03-2023

  Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 22 marca 2023 roku

 • Nr 11/2023 02-03-2023

  Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z LOTOS SPV 5 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

 • Nr 10/2023 28-02-2023

  Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku wraz z nową polityką dywidendową i wstępną rekomendacją wypłaty dywidendy za 2022 rok

 • Nr 9/2023 28-02-2023

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku

 • Nr 8/2023 24-02-2023

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności

 • Nr 7/2023 23-02-2023

  Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 22 marca 2023 roku

 • Nr 6/2023 23-02-2023

  Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 22 marca 2023 roku

 • Nr 5/2023 16-02-2023

  Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z LOTOS SPV 5 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

 • Nr 4/2023 07-02-2023

  Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 4 kwartał 2022 roku wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 4 kwartały 2022 roku

 • Nr 3/2023 26-01-2023

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 4 kwartał 2022 roku

 • Nr 2/2023 12-01-2023

  Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Janiny Goss do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

 • Nr 1/2023 11-01-2023

  Pani Janina Goss została powołana do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

 • Nr 92/2022 30-12-2022

  Informacja w sprawie łącznej kwoty rekompensat otrzymanych przez PGNiG Obrót Detaliczny z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w 2022 r.

 • Nr 91/2022 14-12-2022

  Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2023 roku

 • Nr 90/2022 12-12-2022

  Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.

 • Nr 89/2022 12-12-2022

  Decyzje inwestycyjne dotyczące zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.