Program Moje miejsce na Ziemi

Moje miejsce na Ziemi to największy program grantowy Fundacji ORLEN, który powstał w 2018 roku. Beneficjentami programu mogą być stowarzyszenia, instytucje kultury i sportu, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje z całej Polski. Fundacja do udziału w nim zachęca każdego, kto troszczy się o środowisko, w którym mieszka i ma pomysł jak je rozwijać. Wiele inicjatyw ma szansę zaistnieć dzięki lokalnym liderom społeczności, którzy angażują się w poprawę jakości życia wspólnoty. Więcej informacji na stronie Fundacja ORLEN.