O firmie

Sponsoring

Zaangażowanie w sponsoring sportu zawodowego i amatorskiego, mecenat nad ważnymi wydarzeniami kulturalnymi czy wsparcie istotnych inicjatyw społecznych są od lat elementem naszej tożsamości. Działania te pozwalają nam nie tylko na budowanie wizerunku marki ORLEN, ale są także wyrazem odpowiedzialności wobec naszego otoczenia. 

ORLEN sąsiadem

ORLEN sąsiadem

Spis inicjatyw kulturowych, sportowych i społecznych w Płocku