Zobacz także:
Zarząd Spółki
PKN Orlen
Prezes Zarządu
Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym spółki PKN Orlen od grudnia 2015 roku jest Wojciech Jasiński.
 

NASZE MARKI