Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 26.06.2018

26.06.2018

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z 17 lipca 2018 roku kontynuujące obrady z 26 czerwca 2018

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. które kontynuowane będzie 17 lipca 2018 roku

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., które odbyło się 26 czerwca 2018 roku i zostało przerwane do 17 lipca 2018 roku

Komplet materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. zwołane na 26 czerwca 2018 roku

Raporty bieżące dotyczące ZWZ PKN ORLEN S.A.

6 czerwca 2018 roku

5 czerwca 2018 roku

4 czerwca 2018

30 maja 2018

29 maja 2018

Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A.

6 czerwca 2018 roku

4-5 Czerwca 2018 roku

29 maja 2018

Sprawozdania do rozpatrzenia przez ZWZ PKN ORLEN S.A.

Uchwały, rekomendacje i uzasadnienia Zarządu w tematach rozpatrywanych przez ZWZ PKN ORLEN S.A.

Uchwały, rekomendacje i uzasadnienia Zarządu w tematach rozpatrywanych przez ZWZ PKN ORLEN S.A.

Formularze dla akcjonariuszy PKN ORLEN S.A.​ 

Pozostałe informacje