Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • Nr 39/2022 02-08-2022

  Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku

 • Nr 38/2022 01-08-2022

  Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką Grupa LOTOS S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem

 • Nr 37/2022 29-07-2022

  Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a PGNiG S.A. oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem

 • Nr 36/2022 21-07-2022

  Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKN ORLEN S.A.

 • Nr 35/2022 21-07-2022

  Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 21 lipca 2022 roku

 • Nr 34/2022 21-07-2022

  NWZ podjęło uchwały dotyczące połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 33/2022 20-07-2022

  Podpisanie porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem PKN ORLEN S.A. oraz Grupy LOTOS S.A.

 • Nr 32/2022 20-07-2022

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem Spółki z Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 31/2022 18-07-2022

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2022 roku

 • Nr 30/2022 14-07-2022

  Nowy termin realizacji budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 29/2022 04-07-2022

  Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 28/2022 23-06-2022

  Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 21 lipca 2022 roku

 • Nr 27/2022 23-06-2022

  Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 21 lipca 2022 roku

 • Nr 26/2022 20-06-2022

  Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 25/2022 15-06-2022

  Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 24/2022 02-06-2022

  Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Grupą LOTOS S.A. oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem

 • Nr 23/2022 02-06-2022

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN S.A. projektu planu połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 22/2022 25-05-2022

  Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

 • Nr 21/2022 25-05-2022

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję.

 • Nr 20/2022 25-05-2022

  Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.