Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • Nr 7/2023 23-02-2023

  Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 22 marca 2023 roku

 • Nr 6/2023 23-02-2023

  Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 22 marca 2023 roku

 • Nr 5/2023 16-02-2023

  Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z LOTOS SPV 5 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

 • Nr 4/2023 07-02-2023

  Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 4 kwartał 2022 roku wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 4 kwartały 2022 roku

 • Nr 3/2023 26-01-2023

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 4 kwartał 2022 roku

 • Nr 2/2023 12-01-2023

  Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Janiny Goss do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

 • Nr 1/2023 11-01-2023

  Pani Janina Goss została powołana do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

 • Nr 92/2022 30-12-2022

  Informacja w sprawie łącznej kwoty rekompensat otrzymanych przez PGNiG Obrót Detaliczny z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w 2022 r.

 • Nr 91/2022 14-12-2022

  Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2023 roku

 • Nr 90/2022 12-12-2022

  Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.

 • Nr 89/2022 12-12-2022

  Decyzje inwestycyjne dotyczące zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

 • Nr 88/2022 01-12-2022

  ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. podpisał umowy na zakup stacji paliw na Węgrzech i Słowacji

 • Nr 87/2022 30-11-2022

  Podpisanie umów z MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 86/2022 30-11-2022

  Podpisanie umów z Aramco Overseas Company B.V. w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 85/2022 30-11-2022

  Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zgody Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na zawarcie z LOTOS SPV 1 i Rafinerią Gdańską umowy processingowej oraz umowy odbioru produktów

 • Nr 84/2022 29-11-2022

  Korekta zawiadomienia Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

 • Nr 83/2022 29-11-2022

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności

 • Nr 82/2022 28-11-2022

  Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.

 • Nr 81/2022 18-11-2022

  Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 3 kwartał 2022 roku wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 3 kwartały 2022 roku

 • Nr 80/2022 17-11-2022

  Rejestracja akcji serii F wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.