Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • Nr 25/2023 25-05-2023

  Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 21 czerwca 2023 roku

 • Nr 24/2023 25-05-2023

  Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 21.06.2023 roku

 • Nr 23/2023 25-05-2023

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2023 roku wg segmentów działalności

 • Nr 22/2023 10-05-2023

  Rejestracja zmian do Statutu PKN ORLEN S.A.

 • Nr 21/2023 27-04-2023

  Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2022 rok

 • Nr 20/2023 27-04-2023

  Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała członków Zarządu Spółki na nową wspólną kadencję

 • Nr 19/2023 07-04-2023

  Zakończenie realizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 18/2023 06-04-2023

  Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2022 roku wykazane w sprawozdaniach finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej ORLEN za 2022 rok

 • Nr 17/2023 04-04-2023

  Zmiana terminów publikacji raportów okresowych PKN ORLEN S.A. za rok 2022, 1 kwartał 2023 roku oraz za 1 półrocze 2023 roku

 • Nr 16/2023 30-03-2023

  Pan Daniel Obajtek został powołany na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję

 • Nr 15/2023 24-03-2023

  Podsumowanie kosztów emisji akcji połączeniowych wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. oraz w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A.

 • Nr 14/2023 22-03-2023

  Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKN ORLEN S.A.

 • Nr 13/2023 22-03-2023

  Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 22 marca 2023 roku

 • Nr 12/2023 17-03-2023

  Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 22 marca 2023 roku

 • Nr 11/2023 02-03-2023

  Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z LOTOS SPV 5 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

 • Nr 10/2023 28-02-2023

  Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku wraz z nową polityką dywidendową i wstępną rekomendacją wypłaty dywidendy za 2022 rok

 • Nr 9/2023 28-02-2023

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku

 • Nr 8/2023 24-02-2023

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności

 • Nr 7/2023 23-02-2023

  Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 22 marca 2023 roku

 • Nr 6/2023 23-02-2023

  Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 22 marca 2023 roku

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.