O FIRMIE

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Z myślą o przyszłych pokoleniach

Z myślą o przyszłych pokoleniach ORLEN realizuje szereg działań społecznych. Wynikają one z wewnętrznych aktów, ale także z tych międzynarodowych, takich jak rezolucja ONZ – Agenda 2030, w której określono Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Działania Grupy ORLEN wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a Agenda 2030 jest jednym z filarów naszej strategii. Ze względu na szeroki zakres działalności ORLEN inicjatywy firmy wspierają wszystkie 17 celów. Szczególny nacisk kładziemy na cele kluczowe i dodatkowe dla branży paliwowo-energetycznej. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Należy przez to rozumieć, że nasze projekty przekładają się na realizację nawet kilku celów jednocześnie.


Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju


Dodatkowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla branży paliwowo-energetycznej

  • Publikacja broszury środowiskowej ORLEN
  • Blisko milion pszczół zamieszkało w pasiece ustawionej na pograniczu Zakładu Produkcyjnego ORLEN i terenu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku
  • Konferencja „Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona”
  • Kampania społeczna #DobryKierowca
  • Akcja wolontariuszy ORLEN w Nadleśnictwie Płock
  • Akcja „Drzewko za butelkę”
  • Proekologiczne inwestycje ORLEN Południe

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

Jako firma odpowiedzialna społecznie prowadzimy inicjatywy, które nie tylko są związane z naszą biznesową działalnością. Realizujemy także wiele innych działań z zakresu CSR. Wśród nich znajdziemy projekty, które skupiają się m.in. na rzeczywistej ochronie zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, walce z ubóstwem, edukacji czy zmniejszaniu nierówności.