Zobacz także:
Rada Nadzorcza

Izabela Felczak-Poturnicka Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Radosław Leszek Kwaśnicki Wiceprzewodniczący, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Henryk Bochacik Sekretarz, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Niezgoda Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kryński Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Biernat-Wiatrak Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kapała Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Wójcik Członek Rady Nadzorczej

 

NASZE MARKI