Zobacz także:
Rada Nadzorcza

Izabela Felczak-Poturnicka Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki

Barbara Jarzembowska Członek Rady Nadzorczej Spółki

Andrzej Kapała Członek Rady Nadzorczej Spółki

Michał Klimaszewski Członek Rady Nadzorczej Spółki

Jadwiga Lesisz Członek Rady Nadzorczej Spółki

Małgorzata Niezgoda Członek Rady Nadzorczej Spółki

Anna Sakowicz-Kacz Członek Rady Nadzorczej Spółki

Andrzej Szumański Członek Rady Nadzorczej Spółki

Anna Wójcik Członek Rady Nadzorczej Spółki

 

NASZE MARKI