Zobacz także:
Rada Nadzorcza

Izabela Felczak-Poturnicka Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Radosław Leszek Kwaśnicki Wiceprzewodniczący, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Henryk Bochacik Sekretarz, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Niezgoda Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kryński Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów

Agnieszka Biernat-Wiatrak Członek Rady Nadzorczej

 

NASZE MARKI