Zobacz także:
Rada Nadzorcza

Wojciech Jasiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Andrzej Szumański Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki (Niezależny Członek RN)

Anna Wójcik Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki

Barbara Jarzembowska Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Andrzej Kapała Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Michał Klimaszewski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Roman Kusz Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Jadwiga Lesisz Członek Rady Nadzorczej Spółki

Anna Sakowicz-Kacz Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

 

NASZE MARKI