Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • 42/2023 25-09-2023

  Podpisanie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy z firmą audytorską

 • 41/2023 19-09-2023

  Podpisanie umów dotyczących finansowania projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej

 • 40/2023 11-09-2023

  Podsumowanie kosztów emisji euroobligacji serii B

 • Nr 39/2023 24-08-2023

  Dane finansowe ORLEN S.A. za 2. kwartał 2023 roku wg segmentów działalności

 • 38/2023 10-08-2023

  Warunkowa decyzja inwestycyjna dotycząca uruchomienia fazy budowy Morskiej Farmy Wiatrowej

 • 37/2023 10-08-2023

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Zarząd warunkowej decyzji inwestycyjnej w zakresie uruchomienia fazy budowy Morskiej Farmy Wiatrowej

 • 36/2023 13-07-2023

  Podsumowanie oferty publicznej euroobligacji oraz ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin

 • Nr 35/2023 11-07-2023

  Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.

 • Nr 34/2023 07-07-2023

  Ustalenie kluczowych warunków emisji euroobligacji

 • Nr 33/2023 04-07-2023

  ORLEN S.A. podpisał umowę, w wykonaniu której przejmie sieć stacji paliw w Austrii

 • Nr 32/2023 04-07-2023

  Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zgody Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN S.A. na nabycie sieci stacji paliw w Austrii

 • Nr 31/2023 03-07-2023

  Zmiana firmy (nazwy) na ORLEN S.A. - rejestracja zmian Statutu Spółki

 • Nr 30/2023 29-06-2023

  Rozwój segmentu petrochemicznego w Grupie Kapitałowej ORLEN

 • Nr 29/2023 21-06-2023

  Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

 • Nr 28/2023 21-06-2023

  Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok

 • Nr 27/2023 21-06-2023

  Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 21 czerwca 2023 roku

 • Nr 26/2023 07-06-2023

  Oddalenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A.

 • Nr 25/2023 25-05-2023

  Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 21 czerwca 2023 roku

 • Nr 24/2023 25-05-2023

  Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 21.06.2023 roku

 • Nr 23/2023 25-05-2023

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2023 roku wg segmentów działalności

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.