Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje


Raporty bieżące

 • Nr 8/2021 25-03-2021

  Emisja obligacji na okaziciela serii D

 • Nr 7/2021 17-03-2021

  Zatwierdzenie warunków emisji obligacji na okaziciela serii D

 • Nr 6/2021 09-03-2021

  Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

 • Nr 5/2021 26-02-2021

  Umowa na zakup 100% udziałów w Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o.

 • Nr 4/2021 26-02-2021

  Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia procesu nabycia 100% udziałów w Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o.

 • Nr 3/2021 04-02-2021

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2020 roku wg segmentów działalności

 • Nr 2/2021 29-01-2021

  Podpisanie umowy wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) z NP BALTIC WIND B.V. w przedmiocie pozyskania inwestora branżowego do realizacji projektu budowy morskich elektrowni wiatrowych przez Baltic Power sp. z o.o.

 • Nr 1/2021 29-01-2021

  Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora branżowego do realizacji projektu budowy morskich elektrowni wiatrowych przez Baltic Power sp. z o.o.

 • Nr 65/2020 22-12-2020

  Umowa inwestycyjna dotycząca kierunkowych zasad współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C

 • Nr 64/2020 22-12-2020

  Emisja obligacji

 • Nr 63/2020 08-12-2020

  Zatwierdzenie warunków emisji obligacji

 • Nr 62/2020 30-11-2020

  Strategia Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku

 • Nr 61/2020 30-11-2020

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku

 • Nr 60/2020 25-11-2020

  Liczba akcji ENERGA S.A., które były przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania ogłoszonego 21 września 2020 roku

 • Nr 59/2020 23-11-2020

  Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2021 roku

 • Nr 58/2020 02-11-2020

  Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PKN ORLEN S.A., Grupą LOTOS S.A. oraz ENERGA S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji

 • Nr 57/2020 29-10-2020

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2020 roku wg segmentów działalności

 • Nr 56/2020 28-10-2020

  Wyrażenie zgody na zmianę umowy programu emisji obligacji z 2006 roku oraz rozpoczęcie prac nad emisją nowej serii obligacji

 • Nr 55/2020 07-10-2020

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2020 roku

 • Nr 54/2020 24-09-2020

  Zakończono realizację inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 w UNIPETROL RPA, s.r.o.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter