Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • Nr 59/2022 27-09-2022

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody Zarządu PKN ORLEN S.A. na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem Spółki z PGNiG S.A.

 • Nr 58/2022 20-09-2022

  Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 28 września 2022 roku

 • Nr 57/2022 16-09-2022

  Porozumienie między PKN ORLEN S.A. a ENERGA S.A. dotyczące finansowania elektrowni CCGT w Gdańsku

 • Nr 56/2022 12-09-2022

  Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie

 • Nr 55/2022 29-08-2022

  Wznowienie produkcji nawozów azotowych w ANWIL S.A.

 • Nr 54/2022 26-08-2022

  Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Grupy Lotos S.A.

 • Nr 53/2022 26-08-2022

  Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie

 • Nr 52/2022 25-08-2022

  Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 28 września 2022 roku

 • Nr 51/2022 25-08-2022

  Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 28 września 2022 roku

 • Nr 50/2022 25-08-2022

  Pan Krzysztof Nowicki został powołany do składu Zarządu PKN ORLEN S.A.

 • Nr 49/2022 23-08-2022

  Tymczasowe wstrzymanie produkcji nawozów azotowych w ANWIL S.A.

 • Nr 48/2022 18-08-2022

  Moody’s Investors Service podwyższył ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A.

 • Nr 47/2022 18-08-2022

  Zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

 • Nr 46/2022 12-08-2022

  Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Spółki z PGNiG S.A.

 • Nr 45/2022 11-08-2022

  Rejestracja akcji serii E wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą Lotos S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji

 • Nr 44/2022 10-08-2022

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej oraz wykluczenie akcji spółki Grupa Lotos S.A. z obrotu

 • Nr 43/2022 10-08-2022

  Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN ORLEN S.A. skierowanej do akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

 • Nr 42/2022 09-08-2022

  Zawiadomienie Nationale Nederlanden OFE o zmianie stanu posiadania akcji Grupy Lotos S.A.

 • Nr 41/2022 05-08-2022

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności

 • Nr 40/2022 03-08-2022

  Warunkowa rejestracja akcji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW, zamiana akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN ORLEN S.A. i wycofanie akcji Grupy LOTOS S.A. z depozytu papierów wartościowych

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.