Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • Nr 22/2007 26-04-2007

  PKN ORLEN S.A. podpisał umowę usługowego komponowania oleju z zawartością biokomponentów z Rafinerią Trzebinia S.A.

 • Nr 21/2007 25-04-2007

  ORLEN Oil nabył od ORLEN Petroprofit udziały w Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży.

 • Nr 20/2007 24-04-2007

  Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 31 maja 2007 roku

 • Nr 19/2007 23-04-2007

  Nabycie udziałów spółki ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A.

 • Nr 18/2007 05-04-2007

  Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2006 roku

 • Nr 17/2007 19-03-2007

  Podpisanie umowy przez ORLEN Deutschland z Shell Deutschland Oil

 • Nr 16/2007 15-03-2007

  Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN S.A.

 • Nr 15/2007 06-03-2017

  Podwyższenie kapitału zakładowego Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

 • Nr 14/2007 01-03-2007

  Dane finansowe PKN ORLEN za 4. kwartał i cztery kwartały 2006r. według segmentów działalności wraz z komentarzem oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe

 • Nr 13/2007 20-02-2007

  Szacunki poziomu zobowiązań PKN ORLEN S.A. na koniec 2006 roku

 • Nr 12/2007 31-01-2007

  The Bank of New York zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów przypadających na akcje PKN ORLEN S.A. poniżej 5%

 • Nr 11/2007 30-01-2007

  Podpisanie umowy zakupu akcji Kaucuk a.s. między Unipetrol a.s. oraz Firmą Chemiczną Dwory S.A.

 • Nr 10/2007 29-01-2007

  Akceptacja warunków umowy na sprzedaż akcji Kaucuk a.s. przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Unipetrol a.s.

 • Nr 9/2007 25-01-2007

  Zawarcie kontraktu przez ORLEN Deutschland z Deutsche BP

 • Nr 8/2007 19-01-2007

  PKN ORLEN S.A. podpisał z DWORY S.A. umowy na sprzedaż etylobenzenu, butadienu i frakcji C4

 • Nr 7/2007 18-01-2007

  Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN S.A.

 • Nr 6/2007 17-01-2007

  PKN ORLEN S.A. podpisał umowę z PETRACO Oil Company Ltd na dostawy ropy naftowej

 • Nr 5/2007 16-01-2007

  Doręczenie do PKN ORLEN SA decyzji Prezesa UOKiK

 • Nr 4/2007 15-01-2007

  Zakończył się proces przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Mazeikiu Nafta w odpowiedzi na obowiązkowe wezwanie ogłoszone przez PKN ORLEN S.A.

 • Nr 3/2007 05-01-2007

  PKN ORLEN S.A. uzyskał prawo wyłączności zaopatrywania Mazeikiu Nafta w ropę naftową.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.