Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 44 43 47 50 57 68 65 73 67 73 77 74
Modelowa marża downstream (1) $/b - - - - - - - - - - - -
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 6,6 5,6 3,8 4,4 5,3 4,0 3,4 3,0 2,7 3,1 1,7 1,6
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,1 0,6 1,8 1,7 0,7 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,8 0,8
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 7,7 6,2 5,6 6,1 6,0 4,4 3,9 3,6 3,0 3,5 2,5 2,4
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 485 483 533 516 490 454 564 559 690 643 571 566
USD / PLN (5) PLN 3,17 3,63 3,54 3,35 3,23 3,21 3,06 2,90 2,86 2,85 2,80 2,83
EUR / PLN (5) PLN 4,22 4,64 4,62 4,42 4,41 4,51 4,31 4,13 4,16 4,22 4,17 4,14

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 44 59 68 75
Modelowa marża downstream (1) $/b - - - -
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 5,3 4,6 3,1 2,2
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,2 0,9 0,5 0,7
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 6,5 5,5 3,6 2,9
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 500 487 601 600
USD / PLN (5) PLN 3,45 3,27 2,94 2,82
EUR / PLN (5) PLN 4,50 4,45 4,20 4,17

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego