Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 82,8 82,5                    
Modelowa marża rafineryjna (1) $/b 21,9 14,8                    
Dyferencjał (2) $/b 6,3 5,5                    
Modelowa marża petrochemiczna (3) EUR/t 1 018 980                    
USD / PLN (4) PLN 4,36 4,43                    
EUR / PLN (4) PLN 4,70 4,74                    
Cena gazu ziemnego TTF month-ahead PLN/MWh 296 249                    
Cena gazu ziemnego TGEgasDA PLN/MWh 314 275                    
Cena energii elektrycznej TGeBase PLN/MWh 637 662                    
  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b        
Modelowa marża rafineryjna (1) $/b        
Dyferencjał (2) $/b        
Modelowa marża petrochemiczna (3) EUR/t        
USD / PLN (4) PLN        
EUR / PLN (4) PLN        
Cena gazu ziemnego TTF month-ahead PLN/MWh        
Cena gazu ziemnego TGEgasDA PLN/MWh        
Cena energii elektrycznej TGeBase PLN/Mwh        

(1) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Notowania rynkowe spot. (do dnia 31.07.2022)
Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,6% Produkty = 33% Benzyna + 48% Diesel + 13% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: 98% ropa Brent + 2% gaz ziemny). Notowania rynkowe spot. (od dnia 01.08.2022)

(2) Dyferencjał liczony na bazie rzeczywistego udziału przerobionych rop. Notowania spot. (od dnia 01.01.2022) 

(3) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Przychody notowania kontrakt; koszty notowania spot. 

(4) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego