Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 82,8 82,5 78,6 84,9 75,6 74,7 80,1          
Modelowa marża rafineryjna (1) $/b 21,9 14,8 18,0 11,7 12,5 16,6 17,9          
Dyferencjał (2) $/b 6,3 5,5 3,6 2,7 1,9 1,3 -0,6          
Modelowa marża petrochemiczna (3)* EUR/t 1 018 980 1 048 1 052 1 080 N/A N/A          
USD / PLN (4) PLN 4,36 4,43 4,38 4,23 4,18 4,12 4,02          
EUR / PLN (4) PLN 4,70 4,74 4,69 4,64 4,53 4,46 4,44          
Cena gazu ziemnego TTF month-ahead PLN/MWh 296 249 207 194 142 145 131          
Cena gazu ziemnego TGEgasDA PLN/MWh 314 275 228 211 156 153 151          
Cena energii elektrycznej TGeBase PLN/MWh 637 662 571 566 483 533 522          
  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 81,2 78,1    
Modelowa marża rafineryjna (1) $/b 18,3 13,8    
Dyferencjał (2) $/b 5,1 1,8    
Modelowa marża petrochemiczna (3)* EUR/t 1018 N/A    
USD / PLN (4) PLN 4,39 4,17    
EUR / PLN (4) PLN 4,71 4,54    
Cena gazu ziemnego TTF month-ahead PLN/MWh 249 158    
Cena gazu ziemnego TGEgasDA PLN/MWh 274 173    
Cena energii elektrycznej TGeBase PLN/Mwh 623 527    

(1) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Notowania rynkowe spot. (do dnia 31.07.2022)
Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,6% Produkty = 33% Benzyna + 48% Diesel + 13% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: 98% ropa Brent + 2% gaz ziemny). Notowania rynkowe spot. (od dnia 01.08.2022)

(2) Dyferencjał liczony na bazie rzeczywistego udziału przerobionych rop. Notowania spot. (od dnia 01.01.2022) 

(3) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Przychody notowania kontrakt; koszty notowania spot. 

(4) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego

* Od 2Q23 publikacja modelowej marży petrochemicznej została tymczasowo wstrzymana z powodu aktualizacji formuły