Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 54,8 62,2 65,6 64,7 68,7 73,0 75,0 70,8 74,6 83,7 81,4 74,1
Modelowa marża downstream (1) $/b 5,9 6,7 8,5 10,7 10,3 8,7 8,9 10,9 9,6 8,5 7,4 7,0
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 0,5 0,3 0,8 2,0 1,3 1,3 1,4 3,6 4,2 5,7 3,4 4,7
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 0,6
1,5 2,2 2,5
2,0 1,6 2,6
2,2 2,2 2,2
1,5
1,4
Modelowa marża rafineryjna
+ Dyferencjał Brent/URAL
$/b 1,1 1,8 3,0 4,5 3,3 2,9 4,0 5,8 6,4 7,9 4,9 6,1
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 889 1011 1232 1469 1492 1458 1356 1321 1267 1186 1274 1316
USD / PLN (5) PLN 3,73 3,72 3,86 3,82 3,73 3,74 3,86 3,88 3,88 3,96 4,08 4,08
EUR / PLN (5) PLN 4,54 4,50 4,60 4,57 4,53 4,50 4,56 4,57 4,57 4,59 4,65 4,62
  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 61,1 69,0 73,5 79,8
Modelowa marża downstream (1) $/b 7,1 9,8 9,8 7,6
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 0,5 1,5 3,1 4,5
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,5 2,0
2,3 1,7
Modelowa marża rafineryjna
+ Dyferencjał Brent/URAL
$/b 2,0 3,5 5,4 6,3
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 1044 1473 1318 1253
USD / PLN (5) PLN 3,78 3,76 3,87 4,04
EUR / PLN (5) PLN 4,55 4,53 4,57 4,62

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego