Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 110,6 119,6 125,3 119,5 110,2 94,8 102,6 113,4 112,9 111,6 109,1 109,4
Modelowa marża downstream (1) $/b - - - - - - - - - - - -
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 4,7 2,4 2,8 6,6 4,9 9,1 7,8 7,3 10,5 7,6 3,8 1,2
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 0,9 0,2 2,6 3,0 1,9 1,5 0,1 0,3 1,7 1,2 0,9 1,1
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL  $/b 5,6 2,6 5,4 9,6 6,8 10,6 7,9 7,6 12,2 8,8 4,7 2,3
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 529 607 700 765 819 740 536 594 752 751 719 716
USD / PLN (5) PLN 3,39 3,16 3,13 3,17 3,38 3,43 3,41 3,30 3,22 3,17 3,22 3,12
EUR / PLN (5) PLN 4,38 4,18 4,14 4,18 4,31 4,30 4,19 4,09 4,14 4,11 4,13 4,10

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 118,6 108,3 109,5 110,1
Modelowa marża downstream (1) $/b - - - -
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 3,3 6,8 8,4 4,4
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,3 2,1 0,7 1,1
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL  $/b 4,6 8,9 9,1 5,5
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 618 772 625 729
USD / PLN (5) PLN 3,23 3,33 3,31 3,17
EUR / PLN (5) PLN 4,23 4,26 4,14 4,11

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego