Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 92 95 103,7 109 123 132 133 113 98 72 53 40
Modelowa marża downstream (1) $/b - - - - - - - - - - - -
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 1,9 3,7 5,6 7,7 8,1 5,3 4,1 6,3 11,0 8,9 7,3 6,7
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 2,3 2,9 3,5 4,1 4,7 4,6 3,7 2,4 1,7 1,4 2,2 1,9
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 4,2 6,6 9,1 11,8 12,8 9,9 7,8 8,7 12,7 10,3 9,5 8,6
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 755 765 746 702 617 565 698 809 823 895 799 576
USD / PLN (5) PLN 2,45 2,43 2,28 2,19 2,19 2,17 2,07 2,19 2,35 2,70 2,92 2,97
EUR / PLN (5) PLN 3,61 3,58 3,54 3,45 3,41 3,38 3,26 3,29 3,37 3,59 3,72 4,02

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 97 121 115 56
Modelowa marża downstream (1) $/b - - - -
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 3,6 7,0 7,1 7,7
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 2,9 4,4 2,6 1,8
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 6,5 11,4 9,7 9,5
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 756 627 779 783
USD / PLN (5) PLN 2,39 2,18 2,20 2,86
EUR / PLN (5) PLN 3,58 3,41 3,31 3,78

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego