Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 76 74 79 85 75 75 76 77 78 82,7 85 91,4
Modelowa marża downstream (1) $/b - - - - - - - - - - - -
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b
3,2 3,9 4,9 3,6 5,5 5,0 3,0 3,0 3,2 4,1 3,3 2,6
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 0,5 1,1 2,6 2,5 2,1 0,8 1,1 1,2 0,4 1,2 1,3 1,9
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL  $/b 3,7 5,0 7,5 6,1 7,6 5,8 4,1 4,2 3,6 5,3 4,6 4,5
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 579 661 652 685 729 757 793 738 721 687 664 634
USD / PLN (5) PLN 2,85 2,93 2,87 2,86 3,24 3,36 3,20 3,09 3,03 2,85 2,89 3,02
EUR / PLN (5) PLN 4,07 4,01 3,89 3,87 4,06 4,10 4,08 3,99 3,96 3,95 3,95 4,00

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 76 78 77 86,5
Modelowa marża downstream (1) $/b - - - -
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 4,0 4,7 3,1 3,3
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,4 1,8 0,9 1,5
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 5,4 6,5 4,0 4,8
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 629 721 753 667
USD / PLN (5) PLN 2,87 3,16 3,10 2,92
EUR / PLN (5) PLN 3,86 4,01 4,01 3,97

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego