Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 96,5 103,8 114,5 123,5 114,4 114 116,9 110,4 113,1 109,4 110,7 107,8
Modelowa marża downstream (1) $/b - - - - - - - - - - - -
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 1,7 1,3 1,3 0,2 2,4 1,4 2,4 4,2 1,4 4,2 2,8 1,5
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 2,6 2,5 3,5 3,9 2,6 2,3 1,2 0,6 0,4 0,8 0,0 0,1
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 4,3 3,8 4,8 4,1 5,0 3,7 3,6 4,8 1,8 5,0 2,8 1,6
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 726 757 772 765 821 807 678 675 639 641 614 573
USD / PLN (5) PLN 2,92 2,88 2,87 2,75 2,75 2,76 2,80 2,87 3,15 3,18 3,27 3,40
EUR / PLN (5) PLN 3,89 3,93 4,02 3,97 3,94 3,97 3,99 4,12 4,34 4,36 4,43 4,48

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 105,4 117 113,4 109,4
Modelowa marża downstream (1) $/b - - - -
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 1,5 1,4 2,7 2,8
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 2,9 2,9 0,7 0,3
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 4,4 4,3 3,4 3,1
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 751 795 663 609
USD / PLN (5) PLN 2,88 2,75 2,94 3,28
EUR / PLN (5) PLN 3,95 3,96 4,15 4,42

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego