Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 63,5 55,4 31,8 18,5 29,0 40,1 43,4 44,8 40,8 40,2 42,7 49,9
Modelowa marża downstream (1) $/b 8,5 9,8 14,7 14,3 4,7 3,1 5,2 5,7 5,4 5,8 5,2 5,3
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 2,0 3,3 4,9 6,9 1,8 1,1 1,7 0,9 1,0 1,9 1,0 0,0
Dyferencjał Brent/URAL (3)
$/b 2,2 1,5 3,3
2,7
-0,7 -1,6 -0,6 0,3 0,1 -0,2 -0,3 0,7
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 4,2 4,8 8,2 9,6 1,1 -0,5 1,1 1,2 1,1 1,7 0,7 0,7
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 762 812 982 944 843 774 808 833 847 838 841 842
USD / PLN (5) PLN 3,83 3,92 4,01 4,18 4,16 3,95 3,89 3,72 3,79 3,86 3,80 3,68
EUR / PLN (5) PLN 4,25 4,28 4,44 4,54 4,53 4,44 4,45 4,40 4,47 4,54 4,50 4,48

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 50,1 29,6 42,9 44,2
Modelowa marża downstream (1) $/b 11,0 7,3 5,4 5,4
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 3,4 3,2 1,2 1,0
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 2,4
0,1
-0,1 0,1
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 5,8 3,3 1,1 1,1
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 845 846 828 840
USD / PLN (5) PLN 3,92 4,09 3,80 3,78
EUR / PLN (5) PLN 4,33 4,50 4,44 4,51

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego