Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 59,5 64,0 66,1 71,3 71,1 64,1 64,0 59,0 62,8 59,7 63,0 67,0
Modelowa marża downstream (1) $/b 9,2 9,7 11,1 10,5 11,5 11,4 12,8 12,6 12,6 12,7 6,8 7,5
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 3,6 4,1 5,5 6,2 6,8 4,8 7,8 7,4 6,1 6,4 2,5 0,3
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 0,0 0,3 0,4 -0,2
0,2 1,7 0,9 0,3
1,9 1,5
0,1
3,0
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 3,6 4,4 5,9 6,0 7,0 6,5 8,7 7,7 8,0 7,9 2,6 3,3
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 916 876 868 862 898 949 856 892 821 820 774 754
USD / PLN (5) PLN 3,76 3,80 3,80 3,81 3,84 3,78 3,80 3,91 3,95 3,90 3,88 3,84
EUR / PLN (5) PLN 4,29 4,32 4,30 4,29 4,30 4,27 4,26 4,34 4,35 4,30 4,29 4,27

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 63,1 68,9 62,0 63,1
Modelowa marża downstream (1) $/b 10,0 11,1 12,7 9,1
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 4,4 6,0 7,1 3,2
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b
0,2
0,5
1,1
1,5
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 4,6 6,5 8,2 4,7
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 885 906 859 785
USD / PLN (5) PLN 3,79 3,81 3,88 3,87
EUR / PLN (5) PLN 4,30 4,28 4,32 4,29

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego