Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 54,7 55,1 51,6 52,5 50,4 46,5 48,6 51,6 56,0 57,4 62,6 64,2
Modelowa marża downstream (1) $/b 11,1 12,3 12,8 13,8 13,3 13,8 13,4 13,5 14,8 12,9 11,5 10,0
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b
5,0 5,6 5,3 7,0 6,4 7,2 7,7 8,0 8,0 6,2 5,8 3,9
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b
2,0 2,1 2,3 2,0 1,5 1,1 0,7 0,6 1,8 1,4 0,9 0,4
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 7,0 7,7 7,6 9,0 7,9 8,3 8,4 8,6 9,8 7,6 6,7 4,3
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 855 915 1001 1008 1017 988 920 903 910 925 875 870
USD / PLN (5) PLN 4,11 4,05 4,02 3,96 3,80 3,75 3,68 3,61 3,58 3,63 3,60 3,55
EUR / PLN (5) PLN 4,37 4,31 4,29 4,24 4,20 4,21 4,24 4,27 4,27 4,27 4,23 4,20

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 53,7 49,6 52,1 61,3
Modelowa marża downstream (1) $/b 12,1 13,6 13,9 11,5
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 5,3 6,9 7,9 5,3
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 2,1 1,5 1,0 0,9
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL  $/b 7,4 8,4 8,9 6,2
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 930 1003 911 890
USD / PLN (5) PLN 4,06 3,83 3,63 3,60
EUR / PLN (5) PLN 4,32 4,22 4,26 4,23

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego