Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 30,7 32,5 38,5 41,5 46,9 48,3 45,1 45,8 46,7 49,7 45,1 53,6
Modelowa marża downstream (1) $/b 13,2 11,0 10,8 12,4 12,1 12,2 10,5 10,8 11,7 12,8 12,5 10,6
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 6,6 4,5 4,9 6,2 5,8 6,0 3,9 4,2 4,8 6,2 6,2 4,9
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 2,5 2,2 2,2 2,8 2,5 2,0 2,1
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 9,5 7,2 7,5 8,9 8,5 8,5 6,1 6,4 7,6 8,7 8,2 7,0
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 1050 991 939 973 995 979 970 958 942 912 943 862
USD / PLN (5) PLN 4,06 3,96 3,87 3,80 3,90 3,92 3,98 3,84 3,86 3,91 4,07 4,20
EUR / PLN (5) PLN 4,41 4,40 4,29 4,31 4,41 4,40 4,40 4,30 4,32 4,31 4,39 4,44

 

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 33,9 45,6 45,9 49,3
Modelowa marża downstream (1) $/b 11,7 12,2 11,0 12,0
Modelowa marża rafineryjna  (2) $/b 5,3 6,0 4,3 5,8
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 2,7 2,6 2,4 2,2
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 8,0 8,6 6,7 8,0
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 998 982 957 906
USD / PLN (5) PLN 3,96 3,87 3,89 4,06
EUR / PLN (5) PLN 4,36 4,37 4,34 4,38

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego