Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 87,2 98,2 118,8 104,4 113,3 123,7 112,7 100,0 89,9 93,3 91,7 81,1
Modelowa marża rafineryjna (1) $/b 3,7 2,7 10,8 20,5 24,3 34,4 18,5 14,1 16,7 31,4 19,9 14,3
Dyferencjał (2) $/b 0,9 3,6 15,4 14,7 9,5 12,5 9,9 8,1 4,2 5,7 6,7 6,3
Modelowa marża petrochemiczna (3) EUR/t 1 230 1 162 1 106 1 456 1 399 1 343 1 212 1 169 1 087 993 1038 1138
USD / PLN (4) PLN 4,02 4,01 4,32 4,30 4,39 4,39 4,69 4,67 4,79 4,89 4,60 4,42
EUR / PLN (4) PLN 4,55 4,55 4,76 4,65 4,65 4,64 4,77 4,72 4,74 4,81 4,70 4,68
Cena gazu ziemnego TTF month-ahead PLN/MWh                     557 544
Cena gazu ziemnego TGEgasDA PLN/MWh                     460 555
Cena energii elektrycznej TGeBase PLN/MWh                     830 782
  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 102,2 113,9 100,8 88,9
Modelowa marża rafineryjna (1) $/b 6,0 26,5 16,4 22,0
Dyferencjał (2) $/b 7,8 12,3 7,4 6,4
Modelowa marża petrochemiczna (3) EUR/t 1 166 1 405 1 155 1056
USD / PLN (4) PLN 4,13 4,36 4,71 4,64
EUR / PLN (4) PLN 4,63 4,65 4,75 4,73
Cena gazu ziemnego TTF month-ahead PLN/MWh       580
Cena gazu ziemnego TGEgasDA PLN/MWh       466
Cena energii elektrycznej TGeBase PLN/Mwh       750

(1) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Notowania rynkowe spot. (do dnia 31.07.2022)
Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,6% Produkty = 33% Benzyna + 48% Diesel + 13% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: 98% ropa Brent + 2% gaz ziemny). Notowania rynkowe spot. (od dnia 01.08.2022)

(2) Dyferencjał liczony na bazie rzeczywistego udziału przerobionych rop. Notowania spot. (od dnia 01.01.2022) 

(3) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Przychody notowania kontrakt; koszty notowania spot. 

(4) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego