Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 108,3 108,9 107,6 107,6 109,6 111,7 106,6 101,6 97,3 87,4 78,9 62,5
Modelowa marża downstream (1) $/b 9,0 10,0 9,5 11,6 9,5 10,3 12,4 13,2 13,1 12,7 13,2 11,9
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b -0,1 1,7 2,3 4,3 1,5 1,6 4,0 5,0 5,5 4,8 6,3 3,9
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,8 1,5 0,8 1,4 2,0 3,2 2,1 1,5 1,7 1,3 1,3 2,0
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 1,7 3,2 3,1 5,7 3,5 4,8 6,1 6,5 7,2 6,1 7,6 5,9
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 762 753 751 746 740 736 782 807 750 835 830 871
USD / PLN (5) PLN 3,07 3,06 3,04 3,03 3,04 3,04 3,06 3,15 3,25 3,32 3,38 3,42
EUR / PLN (5) PLN 4,18 4,18 4,20 4,19 4,18 4,14 4,15 4,19 4,19 4,21 4,21 4,21

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 108,2 109,6 101,9 76,6
Modelowa marża downstream (1) $/b 9,5 10,5 12,9 12,6
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 1,3 2,5 4,8 5,0
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,4 2,2 1,8 1,5
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 2,7 4,7 6,6 6,5
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 756 741 782 844
USD / PLN (5) PLN 3,06 3,04 3,15 3,37
EUR / PLN (5) PLN 4,19 4,17 4,18 4,21

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego