Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 113 116,2 108,4 101,9 102,4 102,9 108 111,3 111,9 109,1 108 110,8
Modelowa marża downstream (1) $/b 10,3 12,9 14,3 13,7 11,1 11,4 9,6 9,6 9,4 10,0 8,3 8,8
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 2,3 4,9 5,4 5,7 4,9 5,3 4,7 4,0 1,2 1,0 0,6 0,3
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,1 2,0 2,2 1,6 0,5 0,1 -0,5 -0,1 1,1 1,7 1,2 1,5
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 3,4 6,9 7,6 7,3 5,4 5,4 4,2 3,9 2,3 2,7 1,8 1,8
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 744 709 755 789 694 712 688 715 762 769 706 726
USD / PLN (5) PLN 3,11 3,12 3,21 3,18 3,22 3,25 3,27 3,18 3,17 3,07 3,10 3,05
EUR / PLN (5) PLN 4,14 4,17 4,16 4,14 4,18 4,28 4,28 4,23 4,24 4,19 4,19 4,18

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 112,5 102,4 110,3 109,3
Modelowa marża downstream (1) $/b 12,5 12,1 9,5 9,0
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 4,1 5,3 3,3 0,7
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,7 0,7 0,2 1,4
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL  $/b 5,8 6,0 3,5 2,1
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 737 729 719 736
USD / PLN (5) PLN 3,15 3,22 3,21 3,07
EUR / PLN (5) PLN 4,16 4,20 4,25 4,19

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego