Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 47,9 58,1 55,9 59,8 64,3 61,7 56,5 46,6 47,6 48,6 44,3 38,2
Modelowa marża downstream (1) $/b 12,6 11,0 14,1 13,8 14,7 16,7 16,2 17,2 13,2 11,1 13,5 11,2
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 6,2 6,9 9,4 9,0 9,0 11,0 10,9 11,2 7,7 4,9 6,9 4,8
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,8 1,3 2,0 1,6 1,4 1,5 1,3 1,6 1,5 2,5 3,2 2,4
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 8,0 8,2 11,4 10,6 10,4 12,5 12,2 12,8 9,2 7,4 10,1 7,2
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 821 654 764 925 1042 1137 1181 1147 1017 937 949 1015
USD / PLN (5) PLN 3,96 3,68 3,81 3,73 3,66 3,71 3,78 3,77 3,75 3,78 3,96 3,95
EUR / PLN (5) PLN 4,28 4,18 4,13 4,02 4,08 4,16 4,16 4,19 4,22 4,25 4,25 4,29

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 53,9 61,9 50,5 43,8
Modelowa marża downstream (1) $/b 12,6 15,1 15,5 12,0
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 7,5 9,8 9,9 5,5
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b 1,7 1,5 1,5 2,7
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL $/b 9,2 11,3 11,4 8,2
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 746 1036 1113 959
USD / PLN (5) PLN 3,73 3,70 3,77 3,89
EUR / PLN (5) PLN 4,19 4,09 4,19 4,26

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego