Relacje inwestorskie

Dane makro

Wybierz rok

  jd. STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Cena ropy Brent $/b 69,2 65,2 65,9 71,8 76,9 74,3 74,3 72,6 78,9 81,2 64,7 57,4
Modelowa marża downstream (1) $/b 9,9 12,0 12,4 12,7 12,0 12,4 13,1 14,3 10,8 11,2 14,0 10,7
Modelowa marża rafineryjna $/b 3,8 4,1 4,3 4,7 5,3 5,4 6,1 8,3 4,0 2,9 6,9 4,7
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b
0,6 1,9
2,4 3,0 2,1
1,6 1,9 1,1
1,1 2,2 0,2 0,1
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL (2) $/b 4,4 6,0 6,7 7,7 7,4 7,0 8,0 9,4 5,1 5,1 7,1 4,8
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 872 925 908 864 809 878 884 875 851 847 970 937
USD / PLN (5) PLN 3,41 3,37 3,41 3,42 3,62 3,69 3,71 3,71 3,69 3,75 3,79 3,77
EUR / PLN (5) PLN 4,16 4,17 4,21 4,19 4,28 4,30 4,33 4,29 4,30 4,31 4,30 4,29

 

  jd. 1Q 2Q 3Q 4Q
Cena ropy Brent $/b 66,8 74,4 75,2 68,8
Modelowa marża downstream (1) $/b 11,4 12,4 12,8 12,1
Modelowa marża rafineryjna (2) $/b 4,0 5,2 6,3 4,8
Dyferencjał Brent/URAL (3) $/b
1,6
2,2
1,3
1,0
Modelowa marża rafineryjna + Dyferencjał Brent/URAL  $/b 5,6 7,4 7,6 5,8
Modelowa marża petrochemiczna (4) EUR/t 902 853 870 921
USD / PLN (5) PLN 3,40 3,58 3,70 3,77
EUR / PLN (5) PLN 4,18 4,26 4,30 4,30

 

(1) Modelowa marża downstream = przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny)

(2) Modelowa marża rafineryjna = przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.

(3) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

(4) Modelowa marża petrochemiczna = przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.

(5) Kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego